Haqqımızda məqsəd və missiyamız üstünlüklərimiz heyyətimiz

Haqqımızda məqsəd və missiyamız üstünlüklərimiz heyyətimiz

2016 cı ildən fəaliyyətə başlayan SUNLAB laboratoriyası klinikalara korporotiv və fərdi şəxslərə özəl laborator xidmət göstərməkdədir. Yaranma tarixi qısa müddət olmağına baxmayaraq dəqiq, keyfiyyəli və operativ xidmətinə görə böyük rəğbət qazanmış laboratoriyamız müştərilərə bütün növ analizlərlə xidmət göstərir. Tək Sunlabda olunan analizlərlə kifayətlənməyərək xidmət səviyyəsini artırmaq, inkişaf etmək nöqteyi nəzərdən Türkiyə, Almaniya, İngiltərə, İspaniya və sair ölkələrdə anlizlərin olunmasını təmin edir.
SUNLAB mərkəz laboratoriyası ən müasir cihazlarla təchiz olunmuşdur və daim yeniliyə doğru addımlamaqdadır. İstifadə olunan reaktivlərin 95% i Almanya istehsalı təşkil edərək sizlərə Azərbaycanda Alman keyfiyəti ilə xidmət göstərmək istəyimizdəndir.Daxili nəzarət sisteminin təkmil qurulması sizlərə dəqiq cavabların verilməsinə göstərdiyimiz ən vacib məqamdır. Xarici nəzarət sistemini Alman laboratoriyaları müqayisə edərək çalışırıq. Səhər 7-00 da testlərin kontroluna başlayan laboratoriyamız saat 9-00 dan 17-30 a qədər müştərilərin xidmətindədir. Korporotiv xidmətlər üçün (xəstəxanalar üçün) iş rejimimiz 24 saatdır.
Məqsədimiz daim inkişaf etmək, vətandaşlarımıza keyfiyyətli xidmət göstərmək, diaqnozların qoyulmasına, qoyulmuş diaqnozların təsdiqlənməsinə kömək edərək sağlam gələcəyə öz qatqılarımızı artıraraq Azərbaycan xalqına olan borcumuzu şərəflə ödəməkdir.
45 nəfərlik heyyətimizdə qeyri tibbi işçilərdən müdriyyətə qədər hər kəsin günlük devizi * Hər anliz verən pasient mənim qohumumdur* deyerek işə başlamasıdır. Həqiqətəndə bütün sahələrdə keyfiyyətin əsas təməli şərəflə xidmət göstərməkdir.
Fəaliyyətimizdə beynəlxalq əlaqələr bizə xüsusi üstünlük verir. Mütəxəssislərimizin daim yeniliklərlə tanış olur, xüsusi durumlarda Türkiyədəki mütəxəssilərlə konsiliumlar edilir.

No Comments Yet.

Leave your comments