B

B

Bilirubin (düz və ya birləşmiş)

Sarılıq

Bilirubin (qeyri düz və ya sərbəst)

Sarılıq

Bilirubin (total)

Sarılıq

Bilirubin (total) BOM

.

BOM-un biokimyəvi müayinəsi (Na,K,Cl,protein,qlükoza )

MSS xəstəlikləri

BUN Qalıq azot)

Böyrək xəstəlikləri

Brucella aqqlutinasiya Wright

Böyrək xəstəlikləri

Brucella İg G

Böyrək xəstəlikləri

Brucella İg M

Böyrək xəstəlikləri

Brucella - DNT PCR

Brusella xəstəliyində

Bəlğəm kültürü və antibioqram

.

Bəlğəmin qram boyaması

.

Boğaz kültürü və antibioqram

.

BOM kültürü və antibioqram

.

BOM un ümumi analizi

.

Bronxoalveolar lavaj kültürü identifikasiya və antibioqram

.

Burun kültürü identifikasiya və antibioqram

.

Burun kültürü identifikasiya və antibioqram 2 tərəfli Sağ

.

Burun kültürü identifikasiya və antibioqram 2 tərəfli Sol

.

Bağırsaq biopsiyası *

.

Bakır (Eritrosit içi) *

.

Bakır (serum) *

.

Bakır (spot idrar) *

.

Bartonella henselae İgG *

.

Bartonella henselae İgM *

.

Beta 2-Mikroglobulin (24 saatlik idrar) *

.

Beta 2-mikroglobulin (Serum) *

.

Beta 2-Mikroglobulin (spot idrar) *

.

Beta Cross CTX *

.

Beta Galaktosidaz

.

Beta Glukoserebrosidaz *

.

Beta Hekzosaminidaz A *

.

Beta Hekzosaminidaz A-B *

.

Beta Talasemi HBB **

.

Bioloji materilaın (BOM) sitoloji müayinəsi (bəlgəm, assit mayesi və s.) *

.

Bioptatın patohistoloji müayinəsi (incə iynə, aspirasion, tiroid, süd vəzi və s.) *

.

Biotinidaz aktivitesi *

.

BNP(Brain Natriüretik Peptide) *

.

Böbrek biopsisi (Ankara Patoloji)

.

Bordetella pertussis İgA * ALMANYA

.

Bordetella pertussis İgG * ALMANYA

.

Borrelia Burgdorferi İgG *

.

Borrelia Burgdorferi İgM *

.

Borrelia IgG Ab (Westernblot) *

.

Borrelia IgM Ab (Westernblot) *

.

Böyrək biopsiyası *

.

Böyrək daşı analizi *

.

BRAF Mutasyon Analizi (GEN018-13, BRAF) **

.

BRCA 1+2 dublikasyon delesyon+gen mutasyonu ISTINYE

.

BRCA1 Gen Mutasyonu (GEN008-36, BRCA1) **

.

BRCA1 MLPA (Delesyon Duplikasyon Analizi) (GEN001-389872, BRCA1) **

.

BRCA2 Gen Mutasyonu (GEN008-36, BRCA2) **

.

BRCA2 MLPA (Delesyon Duplikasyon Analizi) (GEN001-389873, BRCA2) **

.

Brucella aglütinasyon testi (Coombs antiserumu ile) *

.