Bioloji materilaın (BOM) sitoloji müayinəsi (bəlgəm, assit mayesi və s.) *