Bioptatın patohistoloji müayinəsi (incə iynə, aspirasion, tiroid, süd vəzi və s.) *