BOM-un biokimyəvi müayinəsi (Na,K,Cl,protein,qlükoza )