Bronxoalveolar lavaj kültürü identifikasiya və antibioqram