C

C HƏRFİ İLƏ BAŞLAYAN TESTLƏR

C3 komplement

İmmun sistem xəstəlikləri

C4 komplement

İmmun sistem xəstəlikləri

CK-MB Kreatinin fosfokinaza

Miokard infaktı

CRP (C reaktiv protein)

İltihabi xəstəliklər

CA 125

Yumurtalıq xərçəngi şübhəsi

CA 15-3

Süd vəzi xərçəngi şübhəsi, Döş qəfəsi metastazları

CA 19-9

Mədə bağırsaq xərçənginin bütün formaları və Adenokarsinomalar

CA 72-4

Mədə xərçəngi

CEA (karsinoembriogenik antigen)

Mədə bağırsaq və döş qəfəsi xərçəngi zamanı

Cortizol (kortizol tüpürcəkdə)

Kortizol yüksəkliyi və çatışmazlığı

Cortizol (kortizol)

Kortizol yüksəkliyi və çatışmazlığı

Cortizol (kortizol, 24 saatlıq sidikdə)

Kortizol yüksəkliyi və çatışmazlığı

C-peptid

İnsulin yüksəkliyi, 1 ci tip şəkərli diabet

C-peptid toxluq

İnsulin yüksəkliyi, 1 ci tip şəkərli diabet

Chlamydia trachomatis İgG

Xlamidia infeksiyası şübhəsi

Chlamydia trachomatis İgM

Xlamidia infeksiyası şübhəsi

CMV İg G Sitomeqalovirus

CMV risk qrupuna aid olanlar üçün

CMV IgM Sitomeqalovirus

Özəlliklə hamilələr başda olmaqla CMV risk qrupuna aid olanlar üçün

Coombs (düz)

Eritrositlərin səthindəki antitellərin araşdırılması, Outoimmun hemolitik anemiya

Coombs (qeyri-düz)

Eritrositlərə qarşı olan antitellərin baxılması

CMV Sitomeqalovirus-DNT (qanda)

CMV virusunun təyini

Crypto Giardia Entamoeba rapid test

.

Candida Albicans PZR sidikdə

Candida Albicansın təyini

Candida Albicans PZR sıyrıntıda

Candida Albicansın təyini

Chlamydia trachomatis - DNT (sidikdə)

Candida Albicansın təyini

Chlamydia trachomatis - DNT (sıyrıntıda)

Chlamydia trachomatisin tətini

Chlamydia trachomatis - DNT (spermada)

Chlamydia trachomatisin tətini

CMV DNT (sidikdə) Sitomeqalovirus

Sitomeqalovirus təyini

CMV DNT (sıyrıntı) Sitomeqalavirus

Sitomeqalovirus təyini

C1 Esterase inhibitörü *

.

C14 *

.

C1q-binding

.

C1q-compleman *

.

C2 Compleman *

.

C3 (Compleman 3) *

.

C3 nefritik faktör *

.

C34 *

.

C4 (Compleman 4) *

.

C45 *

.

C5 Compleman *

.

C6 Compleman *

.

C7 Compleman *

.

C8 Compleman *

.

C9 Complement *

.

CA 242 SYLNAB

.

Campylobacter jejuni-İgA *

.

Campylobacter jejuni-İgG *

.

c-ANCA (PR3 ANCA) *

.

Candida Alb IgG *

.

CD 19 *

.

Candida Alb IgM *

.

CD 20 *

.

CD 5 *

.

CD 55 *

.

CD 59 *

.

CD38

.

CD4 / CD8 oranı *

.

CD4 *

.

CD8 *

.

CH-50 *

.

Chlamydia Antijeni *

.

Chlamydia pneumoniae İgG *

.

Chlamydia pneumoniae İgM *

.

Civə (tam qan) *

.

CK izoenzim elektroforezi *

.

C-KIT YAYGIN Mutasyon Ekzon 9, 11, 13 ve 17 (GEN001-4079, C-KIT) **

.

Clostridium Difficile Toksin A *

.

Clostridium Difficile Toksin B *

.

CMV DNA viral yük *

.

CMV IgG (Vidas) *

.

CMV IgG Avidite *

.

Cortizol *

.

Coxiella burnetii-I phase 2abs *

.

Coxiella burnetii-IgG phase 1abs *

.

Coxsackie-IgG *

.

Coxsackie-IgM *

.

CRP (high sensitive)*

.

Cryptococcus neoformans-antigen(serum) *

.

CYFRA 21-1 *

.