D

D HƏRFİ İLƏ BAŞLAYAN TESTLƏR

D-dimer

Laxtalanma problemləri, tromboemboliya

Dəmir (Fe)

Dəmir çatışmazlığı, qan azlığı

Dəmir birləşmə qabiliyyəti (Sərbəst)

Dəmir defisitli anemiya

Dəmir birləşmə qabiliyyəti (Total)

Dəmir defisitli anemiya

DHEA-S Dehidroepiandrosteron sulfat

İrsutizm, Amenoreya, Polikistoz

Doku transqlutaminaz İgA (çölyak xəstəliyi)

Çölyak xəstəliyi

Doku transqlutaminaz İgG (çölyak xəstəliyi)

Çölyak xəstəliyi

Demodex (dəridə gənənin axtarılması)

.

 

Dəri sıyrıntısında skabies təyini

.

 

Dəri sıyrıntısından göbələk axtarılması

.

 

Digər kültürlər identifikasiyası və antibioqram

.

 

Digər kültürlər identifikasiyası və antibioqram

.

Dırnaq kültürü

.

Dırnaqda göbələk axtarılması

.

Disbakterioz

.

Dren kültürü identifikasiya və antibioqram

.

Dang ateşi İgG *(A)

.

Dang ateşi İgM *(A)

.

DAO *

.

DEB ANALİZİ DİEPOKSİBÜTAN TEST (STO008) **

.

Delta antijeni (Hepatit D virus antijeni) *

.

Dəmir bağlama qabiliyəti *

.

Deri Biyopsi Kültüründen Kromozom Analizi (STO006) **

.

Desmoglein 1-ab (Pemphigus foliaceus) *

.

Desmoglein 1-ab (Pemphigus foliaceus) *

.

Desmoglein 3-ab (Pemphigus vulgaris) *

.

Desoksipiridinolin (spot idrar) *

.

DHEA *

.

Diamin oksidaz *

.

DiGerge Sendromu (STO012) **

.

Digoksin (İlaç düzeyi)

.

Dihidrotestosteron (DHT) *

.

Diqoksin ilaç düzeyi *

.

DMD (Duchenne Müsküler Distrofi) 21 Delesyon analizi *

.

DMD (Duchenne Müsküler Distrofi) tüm gen Delesyon analizi *

.

DNA Fingerprinting (GEN013) **

.

Dofamin (24 saatlik idrar) *

.

Dofamin (plazmada) *

.

Dofamin (spot idrar) *

.

Doku transqlutaminaz İgA (çölyak xəstəliyi) *

.

Doku transqlutaminaz İgA (çölyak xəstəliyi) *

.

Doku transqlutaminaz İgG (çölyak xəstəliyi) *

.

Dördlü test (AFP.b-HCG.E3.İngibin A) *

.

DSA Donor Spesifik Antigen BAŞKENT UNV

.

DSA Donor Spesifik Antigen **

.

Qastrin (serum) *

.

QF PCR ile Kromosom analizi(GEN047-3344)(CVS)**

.

QF PCR ile Kromosom analizi(GEN47-334)(Amnion sıvısı)**

.

Qida İntolerans Testi * (ALMANİYA)

.

Qrup aqlütinasyon testi(tifo) *

.

Quantiferon-TB GOLD *

.