G

G HƏRFİ İLƏ BAŞLAYAN TESTLƏR

GH (Growth Hormon)

Akromeqaliya, Hipopituitarizm

GH yükləmə testi (Growth Hormon 0'',30'',60'',90'',120'')

Akromeqaliya, Hipopituitarizm

GH yükləmə testi (Growth Hormon 0'',30'',60'',90'',120'')

.

Gardnerella vaginalis DNT (prostat şirəsində)

Gardnerella vaginalisin təyini

Gardnerella vaginalis DNT (sidikdə)

Gardnerella vaginalisin təyini

Gardnerella vaginalis DNT (sıyrıntıda)

Gardnerella vaginalisin təyini

Gardnerella vaginalis DNT (spermada)

Gardnerella vaginalisin təyini

G6PD Qlükoza-6 fosfat dehidrogenaz *

.

Gaitada hazım *

.

Galaktoz (idrar) *

.
.

Galaktoz qanda *

.

Gangliosit Antikorları (GM1,GM2,GM3,GD1a,GD1a,GT1a,GQ1B) *

.

GH (Growth Hormon) 0 dk. *

.

Giardia antijeni *

.

Gliadin Antikoru IgA *

.

Gliadin Antikoru IgG *

.

Glukagon aclıq *

.

Glutathion-S-Transferaz *

.

Gruber Widal (salmonella grup aglutinasiyası) *

.