ALBUMİN (SİDİK)

Aktarım Kodu LOINC Kodu SUT Kodu Akredite
HR0001 1649-3 900010
Çalışma Günü: Pazartesi
Raporlama Tarihi: Ertesi gün 18:00
Numune Türü: Serum
Numune Miktarı: 2 mL/ Min (1 mL)
Numune Kabı: Sarı Kapak
Alternetif Örnek Türü:
Numune Red Kriterleri: Hemolizli örnek kabul edilmez.
Numune Alınma Şekli: Serum (Aç olarak alınmış, dondurulmuş ve ışıktan korunmuş olmalıdır.)
Stabilite Özellikleri: 2-8 °C de 1 gün,
-20°C de uzun süre
Çalışma Yöntemi: RIA
Test Bilgisi: Biyoaktif Vitamin D ölçümü, hipokalseminin ayırıcı tanısı, renal osteodistrofi veya kronik renal yetmezlikli hastaların takibi, Vitamin D bağımlı rikets, Vitamin D rezistant rikets
Klinik Kullanımı:

Comments are closed.