M

M HƏRFİ İLƏ BAŞLAYAN TESTLƏR

Magnezium Mg (qan)

Maqnezium çatışmazlığı, Qaraciyer funksiya pozğunluqları, Sidik qovucu preparatların qəbulu

Magnezium Mg (sutkalıq sidik)

.

Mikroalbumin (sidikdə)

Böyrək xəstəlikləri, Diabetik nefropatiya, Riskli hamiləlik

Mikroalbumin (sutkalıq sidik)

Böyrək xəstəlikləri, Diabetik nefropatiya, Riskli hamiləlik

Miyoqlobin (qanda)

Əzələ nekrozu (Miokard infarktı,şok, əzələ travması)

Mycobacterium tuberculosis İg (A,M,G)

.

Mycoplasma hominis İg A

.

Mycoplasma hominis İg G

.

Mycoplasma hominis İg M

.

Mycobacterium tuberculosis DNT-nin təyini (bəlğəmdə)

Tuberkulozun təyini

Mycobacterium tuberculosis DNT-nin təyini (mayedə)

Tuberkulozun təyini

Mycobacterium tuberculosis DNT-nin təyini (qanda)

Tuberkulozun təyini

Mycobacterium tuberculosis DNT-nin təyini (sidikdə)

Tuberkulozun təyini

Mycobacterium tuberculosis DNT-nin təyini (spermada)

Tuberkulozun təyini

Maye kültürü identifikasiya və antibioqram

.

Mycoplasma genitalium DNT-nin təyini (sidikdə)

Mycoplasma genitalium təyini

Mycoplasma genitalium DNT-nin təyini (sıyrıntıda)

Mycoplasma genitalium təyini

Mycoplasma genitalium DNT-nin təyini (spermada)

Mycoplasma genitalium təyini

Mycoplasma hominis DNT-nin təyini (sidikdə)

Mycoplasma genitalium təyini

Mycoplasma hominis DNT-nin təyini (sıyrıntıda)

Mycoplasma genitalium təyini

Mycoplasma hominis DNT-nin təyini (spermada)

Mycoplasma hominis təyini

Makroprolaktin taraması *

.

Manqan *

.

MDR1 Polimorfizm Taraması(GEN 001-151)(MDR1)**

.

Mədə biopsiyası *

.

Mədə tümor için subtotal/total rezeksyon *

.

Megalensefalik Lökoistrofi(GEN 001-79)(MLC1)**

.

Melatonin (serum) *

.

Metanefrin (24 saatlik idrar) *

.

Metanefrin (plazmada)*

.

Methemoglobin *

.

Methotrexate *

.

Metil Malonik asit (spot idrar) *

.

Mikroalbumin (24 saat sidik) *

.

Mikroalbumin (spot sidik) *

.

Mikrosatellit İnstabilitesi (MSI)(GEN018-7)(5 marker)**

.

Mis (24 saatlik idrar) *

.

Mis (qanda) *

.

Mitokondriyal DNA Analizi (Tüm genom)(GEN040,GEN040-10,2.1 (MT-DNA )**

.

Mitokondriyal Nörogastrointestinal Ensefalomiyelopati (MINGIF)(GEN001-+69)(TYMP)**

.

Miyoqlobin (qanda) *

.

Miyoqlobin (spot idrar) *

.

Miyotonik Distrofi TİP1 (GEN 041)(DMPK)**

.

Miyotonik Distrofi TİP2 (GEN 042)(ZNF9)**

.

MODY Paneli 13 Gen (GEN018-210)(13GEN)**

.

MODY TİP1(GEN001-700)(HNF4A)**

.

MODY TİP10(GEN018-220)(INS)**

.

MODY TİP11(GEN018-221)(BLK)**

.

MODY TİP2(GEN018-212)(GCK)**

.

MODY TİP3(GEN001-307)(HNF1A)**

.

MODY TİP4(GEN018-214)(PDX1)**

.

MODY TİP5(GEN018-215)(HNF1B)**

.

MODY TİP6(GEN018-217)(NEUROD1)**

.

MODY TİP7(GEN018-218)(KLF11)**

.

MODY TİP8(GEN018-218)(CEL)**

.

MODY TİP8(GEN018-219)(PAX4)**

.

Moleküler Karyotipleme9Tüm genom delesyon duplikasyon)(PRE011-15)İSNTİNYE

.

Monozomi/Triozomi10 (ST0100-ST0100-3)**

.

Monozomi/Triozomi12 (ST025-ST025-1)**

.

Monozomi/Triozomi4 (ST0100-ST0100-2)**

.

Monozomi/Triozomi5 (ST026-ST026-1)**

.

Monozomi/Triozomi7 (ST0023-ST0023-1)**

.

Monozomi/Triozomi8 (ST027-ST027-1)**

.

MTHFR A 1298 C Gen Mutasyonu *

.

MTHFR G 677 T Gen mutasiyonu *

.

Muckle-Wells Sendromu(GEN001-64455)(NLRP3)**

.

Mukopolisakkaridoz Tip 2(GEN001-80785)(;DS)ISTINYE

.

Mukopolisakkaridoz Tip 3A(MPS3A)(GEN001-844)(SGSH)**

.

Mukopolisakkaridoz Tip 3B(GEN001-8444)(NAGLU)**

.

Mukopolisakkaridoz Tip 4B(GEN001-805)(GALNS)**

.

Mukopolisakkaridoz Tip1 (GEN001-80)(IDUA)**

.

Mukopolisakkarit təyini (idrarda) (semikantitatif) *

.

Multipl Ekzositoz Tip1(GEN001-00326)(EXT1)**

.

Multipl Endokrin Neoplazi IIA (MEN2A)(GEN049-99(RET yaygın Mutasyonlar)**

.

Muscle tyrosin kinase ab (MUSK) * A

.

Mycobacterium Tuberculosis kültürü (aspirasyon mayesi)*

.

Mycobacterium Tuberculosis kültürü (bronxoalveolyar lavaj))*

.

Myelofibrosis(CALR)(GEN001-1439)(CALR)**

.

MYH7 İlişikli Miyopati(GEN001-780,781)(MYH7)**

.

Myofibriler MyopatiTip1(GEN001-322)(DES)**

.