Mycobacterium tuberculosis DNT-nin təyini (bəlğəmdə)