N

N HƏRFİ İLƏ BAŞLAYAN TESTLƏR

Natrium Na ( spot sidikdə)

Böyrək xəstəlikləri

Natrium Na (qan)

Böyrək xəstəlikləri

Natrium Na (sutkalıq sidikdə)

Böyrək xəstəlikləri

Nazofarinks kültürü identifikasiya və antibioqram

.

Nəcis analizi (ümumi)

.

Nəcis kültürü identifikasiya və antibioqram

.

Nəcisdə gizli qan

.

Nəcisdə parazitlərin təyini (soskob)

.

Nəcisdə PH-ın təyini

.

Neisseria Qonokok DNT (sidikdə)

Neisseria gonorrhoeae təyini

Neisseria Qonokok DNT (spermada)

Neisseria gonorrhoeae təyini

Neisseria Qonokok DNT(sıyrıntıda)

Neisseria gonorrhoeae təyini

Neobana taraması

.

Netherton sendromu (GEN056-9911, 99111, 991111) (SPINK5) **

.

Neyron spesifik enolaza NSE *

.

Niemann-Pick Hastalığı (GEN001-50) (SMPD1) **

.

NMDA Receptor IgG *

.

NMDA Receptor IgM *

.

NMDA receptor-IgA *

.

NMO (grubel) *

.

NMO (vidal) *

.

Noonan Sendromu Tip 1 (GEN046, GEN045, GEN077) (PTPN11) **

.

Noonan Sendromu Tip 4 (GEN078) (SOS1) **

.

Noradrenalin (norepinefrin, plazmada) *

.

Noradrenalin Norepinefrin (24 saatlik İdrar) *

.

Noradrenalin Norepinefrin (spot İdrar) *

.

Normetanefrin (24 saatlik idrar) **

.

Normetanefrin (plazmada) *

.

Nörofibromatozis Tip 1 (GEN001-7004,2,4,6,7) (NF1) **

.

Nörofibromatozis Tip 2 (GEN001-7005,3,5) (NF2) **

.

Nöronal Seroid Lipofusinozis Tip 1 (GEN001-9867) (PPT1) **

.

Nöronal Seroid Lipofusinozis Tip 2 (GEN9868) (TPP1) **

.

N-RAS Mutasyon Paneli (GEN018-100) (NRAS) **

.