P

P HƏRFİ İLƏ BAŞLAYAN TESTLƏR

Pankreatik amilaz (qanda)

Kəskin pankreatit

Plevral mayenin biokimyəvi müayinəsi (Na,K,Cl,protein,qlükoza )

.

Protein Total (BOM)

Sarılıq

Protein Total (qanda)

Qaraciyər və böyrək xəstəlikləri

Protein Total (sidik)

Qaraciyər və böyrək xəstəlikləri

Protein Total (sutkalıq sidik)

Qaraciyər və böyrək xəstəlikləri
Test Detayı

Progesteron (PRG)

Birincili yumurtalıq çatışmazlığı, tsiklik pozuntular, Hipoqonadizm
Test Detayı

Prokalsitonin

Sepsis
Test Detayı

Prolaktin (PRL)

Amenoreya, Erektil disfunksiya, Erkən boşalma, Hipoqonadizm, Ginekomastiya
Test Detayı

Prolaktin POOL (0",20",40",60")

.
Test Detayı

PSA-sərbəst (prostat spesifik antigen)

Prostat vəzi xəstəlikləri
Test Detayı

PSA-ümumi (prostat spesifik antigen)

Prostat vəzi xəstəlikləri
Test Detayı

PTH (paratireoid hormon)

Hiperparatiroidizm, Hipoparatiroidizm, Hiperkalsemiya, Sarkaidoz, Paget xəstəliyi, Akromeqaliya
Test Detayı

PTH yıkama sıvısında

.
Test Detayı

PAPP-A

.

Pro-BNP(pro-brain natriuretic peptide)

Kəskin ürək çatışmazlığı

Protrombin (PTZ + İNR + protrombin indeksi)

Laxtalanma problemləri, Müalicə təqibi ( K vitamini antoqonistləri)

Plasmodium (malariya)

.

Plevral maye kültürü identifikasiya və antibioqram

.

Plevral mayenin ümumi analizi

.

Prostat şirəsinin kültürü identifikasiya və antibioqram

.

Prostat şirəsinin ümumi analizi

.

PAP yaxma

Qadınlarda skrininq müayinə

PCR 4lü paket (Chlam,Myc Hom,Myc Gen,Urep spp) sidikdə

Cinsi yolla yoluxan xəstəliklər

PCR 4lü paket (Chlam,Myc Hom,Myc Gen,Urep spp) spermada

Cinsi yolla yoluxan xəstəliklər

PCR 4lü paket (Chlam,Myc Hom,Myc Gen,Urep spp)sıyrıntıda

Cinsi yolla yoluxan xəstəliklər

PCR 8li paket sidikdə

Cinsi yolla yoluxan xəstəliklər

PCR 8li paket sıyrıntı

Cinsi yolla yoluxan xəstəliklər

P1NP (Prokollajen I tip, N-terminal) *

.

PAİ (plazminojen aktivatör inhibitör) *

.

Palmitol-Protein-Tiyosteraz NCL1 *

.

p-ANCA (Anti-MPO) *

.

PAP yaxma *

.

PAPP-A (hamilələrdə plazma protein A) *

.

Paraneoplastik panel (Serum, BOS) *

.

Parvovirus B19 - DNT **

.

Parvovirus B19, anti-B19 İgG *

.

Parvovirus B19, anti-B19 İgM *

.

PDGFRA Yaygın Mutasyon Ekzon 12, 18 (GEN001-4081) (PDGFRA) **

.

PDGFRB Mutasyon Analizi (GEN001-4088) (PDGFRB) **

.

Perampanel *

.

Periyodik Ateş Sendromu (CAPS1) (GEN001-6445) (NLRP3) İSTİNYTE

.

Periyodik Ateş Sendromu (GEN001-6446) (SPAG7) **

.

Periyodik Ateş Sendromu (TRAPS) (GEN001-6444) (TNFRSF1A) **

.

Periyodik Ateş Sendromu Paneli (GEN001-6447) (ELANE, LPIN2, MEFV, MVK) **

.

Pfeiffer Sendromu (GEN018-1099) (FGFR2) **

.

PFIC Tip 1 (GEN051-189,6,7) (ATP8B1) **

.

PFIC Tip 2 (GEN051-1110,1,6) (ABCB11) **

.

PFIC Tip 3 (GEN051-129,12,11) (ABCB11) **

.

Philadelphia chromosome TRANSLOKASYON (9;22)(q34;q11.2)(PCR) **

.

Piruvat Dehidrogenaz Eksikliği (3GEN001-444) (PDHA1) **

.

Piruvat kinaza *

.

Pitt-Hopkins Sendromu (GEN001-0925) (TCF4) **

.

PKAN Sendromu (GEN001-141) ( PANK2) **

.

Plasmodium antigen testi *

.

Plazminojen *

.

PLC Zeta Tüm Gen Dizi Analizi (GEN018-11) (PLCZ1) **

.

PLGF (Placental Growth Factor) *

.

Polikistik Böbrek Hastalığı (AD) PKD1 (GEN001-2210,221,222) (PKD1) **

.

Polikistik Böbrek Hastalığı (AD) PKD2 (GEN001-224) (PKD2) ***

.

Poliovirus type 1 *

.

Poliovirus type 2 *

.

Poliovirus type 3 *

.

Polyoma BKV-Virüs DNA (İdrar)

.

Polyoma BKV-Virüs DNA *

.

Pompe Hastalığı (GEN001-7000) (GAA) **

.

Porfirin (24 saatlik idrar) *

.

Porfobilinojen (24 saatlik idrar) *

.

PRA Tarama və Tanımlama BAŞKENT UNV

.

PRA Tarama və Tanımlama **

.

Prader Willi / Angelman-15q11-q13 Delesyon (SNRPN) **

.

Prader Willi Sendromu MLPA (GEN001-7001) (15q11-13) **

.

Prealbumin *

.

Prednizalon *

.

Pridinolin (spot idrar) *

.

Pridoksin Bağımlı Epilepsi (GEN001-107) (ALDH7A1) **

.

Primidon (Mysolin) (İlaç düzeyi HPLC) *

.

Pristanik asit

.

Pro-BNP (Brain Natriüretik Peptide) *

.

Pro-BNP (Brain Natriüretik Peptide) *

.

Proinsulin *

.

Prokalsitonin *

.

Properdin *

.

Prostatik Asit Fosfataz (PAP) *

.

Protein C aktivitesi *

.

Protein C antigeni *

.

Protein elektroforezi (24 saatlik idrar) *

.

Protein elektroforezi (serum) *

.

Protein S 100 * A

.

Protein S aktivitesi *

.

Protein S antigen *

.

Protrombin Gen Mutasyon Analizi *

.

Pseudo Akondroplazi (GEN001-021) (COMP) **

.

Pseudokolinesteraz Serumda *

.