V

V HƏRFİ İLƏ BAŞLAYAN TESTLƏR

VLDL xolesterol

Ateroskleroz riskinin dəyərləndirilməsi

Vitamin B12

Anemiya, Xroniki qastroenteroloji xəstəliklər

Vitamin D3 (25-Hidroksikolekalsiferol)

Vitamin D çatışmazlığı, Osteoparoz

Valproik asit

Müalicə zamanı təqib

VDRL

Sifilis xəstəliyi

Vaginal kültür identifikasiya və antibioqram (candida,trixomonas ve gonokokk)

.

Valproik Asit (Depakin) (İlaç düzeyi) *

.

Vancomisin (İlaç düzeyi HPLC) *

.

 

Varicella-Zoster IgG VZV (serumda) *

.

Varicella-Zoster IgM VZV (serumda) *

.

VDRL (RPR) *

.

Vitamin A (retinol) *

.

Vitamin B1 (Tiamin PP) *

.

Vitamin B2 (Riboflavin-G vitamini) *

.

Vitamin B3 *

.

Vitamin B5 (Pantotenik asit) *

.

Vitamin B6 (Pridoksal-5-fosfat) *

.

Vitamin B7 (Biotin-H Vitamini) * ALMANİYA

.

Vitamin C *

.

Vitamin D (1.25 Dihidroksikolekasiferol) *

.

Vitamin E (Alfa-Tokoferol) *

.

Vitamin K *

.

VMA (vanilmandelik asit) 24 saatlik idrar *

.

VMA (vanilmandelik asit) Spot idrar *

.

Von Willebrant Faktör Antijeni *

.

Von Willebrant Faktör,Ristocetin Kofaktör *

.

Von-Hippel-Lindau Sendromu (GEN001-4078) (VHL) ***

.

Von-Willebrand Hastalığı Yaygın Mutasyon (GEN058-8) (VWF) **

.