X

X HƏRFİ İLƏ BAŞLAYAN TESTLƏR

Xlor ( spot sidikdə)

.

Xlor (BOM)

.

Xlor (serum)

Elektrolit mübadiləsinin pozulması

Xlor (sutkalık sidikdə)

Elektrolit mübadiləsinin pozulması

Xolesterol Total

Ateroskleroz riskinin dəyərləndirilməsi

Xorionİk qonadotropin (HCG, qanda)

Hamiləliyin təyini, təqibii

Xromogranin A (serumda) *

.