Y

Y HƏRFİ İLƏ BAŞLAYAN TESTLƏR

Yara iltihabı kültürü identifikasiya və antibioqram

.

Yaxmada göbələyin təyini

.

Yaxmanın ümumi müayinəsi

.

Y Kromozom Mikrodelesyon Analizi (GEN059) (AZF-A,B,C) **

.

Y xromosomun mikrodelesiyası(AZF gen) D **

.

Yara Kültürü *

.

Yersinya IgA

.

Yersinya IgG

.

Yod (24 saatlik idrar) *

.

Yod (serum) *

.

Yod (spot idrar) *

.