“Sıfır xəta” prinsipi
Göstərdiyimiz xidmət zamanı “sıfır xəta” prinsipini qarşımıza məqsəd kimi qoymuşuq. Hər bir pasiyentə verilən nəticənin düzgünlüyünə əmin olmaq üçün laboratoriyamızda aparılan bütün testlər pasiyentlərə təqdim olunmadan öncə xüsusi sistem əsasında təkrarən yoxlanılır.

write my essay