ANA SƏHİFƏ
HAQQIMIZDA
TESTLƏR
ƏLAQƏ
Ana səhifə / Xidmətlər
Check up

Kişilər üçün full check up

1.Aso

2.Crp

3.RF

4.Trigliserit

5.Xolesterol

6.VLDL

7.HDL

8.LDL

9.Lipaza

10.Amilaza

11.Kalsium

12.Kalium

13.Natrium

14.Dəmir birləşmə qabiliyyəti total

15.Bun (qalıq azot)

16.Sidik cövhəri qan

17.Kreatin

18.Albumin

19.Protein total(qan)

20.Ldh

21 Alp

22.QQT

23.Alt

24.Ast

25.Hba1c(Qlikohemoqlobin)

26.Ferritin

27.Tsh

28.Psa ümumi

29.CA 72-4

30.CA 19-9

31.CEA

32.AFP

33.Vitamin B12

34.Fol turşusu

35. Homo IR(İnsulin Rezidentliyi)

36. 25(OH)-Vitamin D(hidroxolekalsiferol)q

37.Covid total(Ig G+Ig M)

38.Anti Hbs

39.Anti Hcv

40.Hbsag

41.Hiv ekspress

42.Hemoqram

43.Sidiyin ümumi analizi

44.Pcr 8-li paket     

                   

Məbləğ: 779.12 Azn 528.99 Azn

Xanımlar üçün Full check up

1.Dəmir birləşmə qabiliyyəti total

2.Aso

3.Crp

4.Rf

5.Xolesterol total

6.Trigliserit

7.VLDL

8.LDL

9.HDL

10.Lipaza

11.Amilaza

12.Kalium(qan)

13.Natrium(qan)

14.Kalsium(qan)

15.Bun(qalıq azot)

16.Urea(sidik cövhəri)

17.Kreatin(qan)

18.Albumin(qan)

19.Protein total (qan)

20.Ldh (qan)

21.Alp

22.QQT

23.ALT

24.AST

25.Hba1C

26.Faktor I(fibrinogen)

27. Aptz(Aktiv pasiyal tromboplastin zamanı)

28. Protrombin(PTZ+İNR +protrombin indeksi)

29.Hemoqram

30.Nəcisin ümumi analizi

31.Sidiyin ümumi analizi

32.Pap yaxma

33.Hpv Dnt (genotip)

34.Pcr 8-li paket

35.Progesteron

36.Prolaktin

37.Lh

38.Fsh

39.Estradil(E2)

40.Ferritin

41.Fol turşusu

42.Vitamin B12

43.25(OH)-Vitamin D(hidroxolekalsiferol)

44.Tsh

45.CA 125

46.CA 153

47.CEA

48.AFP

49.Homo IR(İnsulin Rezidentliyi)

50.Covid Total(IgG+IgM)

51.Anti Hcv

52.Anti Hbs

53.Hbsag

54.Hiv(ekspres test)     

                        

Məbləğ: 999.12 Azn 679 Azn

40 Yaşdan aşağı kişilər üçün geniş check up

1.Qlükoza aclıq

2.Xolesterol total

3.Alt

4.Ast

5.Kreatin

6.Sidik cövhəri

7.Dəmir

8.Tsh

9. 25(OH)-Vitamin D(hidroxolekalsiferol)

10.Anti Hcv

11.Hbsag

12.Hemoqram

13.Sidiyin ümumi analizi

 

Məbləğ: 177 Azn 139 Azn

40 Yaşdan aşağı xanımlar üçün geniş check up

1.Alt

2.Ast

3.Xolesterol total

4.Kreatin

5.Sidik cövhəri

6.Homo IR(İnsulin Rezidentliyi)

7. 25(OH)-Vitamin D(hidroxolekalsiferol)

8.Tsh

9.Hemoqram

10.Sidiyin ümumi analizi

11.Pap yaxma 

         

Məbləğ: 189 Azn 149 Azn

Xanımlar üçün geniş check up

1.Alt

2.Ast

3.QQT

4.Alp

5.Ldh

6.Protein total

7.Albumin

8.Kreatin

9.Sidik cövhəri

10.Bun

11.Dəmir birləşmə qabiliyyəti total

12.Natrium

13.Kalium

14.Kalsium

15.Amilaza

16.Lipaza

17.Aso

18.Crp

19.Rf

20.HDL

21.LDL

22.VLDL

23.Xolesterol total

24.Trigliserit

25.Hemoqram

26.Sidiyin ümumi analizi

27.Faktor I (fibrinogen)

28. Aptz(Aktiv pasiyal tromboplastin zamanı)

29. Protrombin(PTZ+İNR +protrombin indeksi)

30.Fol turşusu

31.Ferritin

32.Prolaktin

33.Progesteron

34.Lh

35.Fsh

36.Estradiol

37.Tsh

38.CA 153

39.CA 125

40.CEA

41.AFP          

42.Vitamin B12

43. 25(OH)-Vitamin D(hidroxolekalsiferol)

44.Homo IR(İnsulin Rezidentliyi)

45.Anti Hcv

46.Anti Hbs

47.Hbsag

48.Hiv (ekspres test)

 

Məbləğ:  677.12 Azn  449 Azn

40 Yaşdan aşağı kişilər üçün check up

1.Qlükoza aclıq

2. Xolesterol total

3. Alt

4.Ast

5.Kreatin

6.Urea(sidik cövhəri)qan

7.Tsh

8.Hemoqram

9.Sidiyin ümumi analizi

 

Məbləğ: 87 Azn 59 Azn

Pediatrik check up

1.Dəmir

2.Urea(Sidik cövhəri)qan

3.Kreatin

4.Kalsium

5.Ferritin

6.Homo IR(İnsulin Rezidentliyi)

7.Tsh

8.Ig E

9.Vitamin B12

10.Nəcisin ümumi analizi

11.Sidiyin ümumi analizi

12.Hemoqram

13.Sidik kültürü identifikasiya və antibioqram

 

Məbləğ: 199 Azn 149 Azn

Hamiləliyə hazırlıq check up

1.TSH

2.FT4

3.Prolaktin

4.Progesteron

5.Estradil(E2)

6.AMH

7.FSH

8.LH

9.Anti Hcv

10.Anti Hbs

11.Hbsag

12.Hsv 2 IgM

13.Hsv 2 IgG

14.Rubella IgM

15.Rubella IgG

16.Toxoplazma IgM

17.Toxoplazma Ig G

18.CMV IgM

19.CMV IgG

20.Fol turşusu

21.Faktor I(fibrinogen)

22.Aptz(Aktiv pasiyal tromboplastin zamanı)

23.Protrombin(PTZ+İNR +protrombin indeksi)

24.Qan qrupunun təyini(ABO)+RH

25.Hemoqram

26.Sidiyin ümumi analizi

27.Yaxmanın ümumi analizi

28.Pcr 5-li paket

29.Dəmir                                           

 

Məbləğ: 562 Azn 389 Azn

Xanımlar üçün cinsi yolla keçən infeksiya check up

1. Vaginal kültürü identifikasiya və antibioqram

2. Yaxmanın ümumi müayinəsi

3. Sidiyin ümumi analizi

4. Hpv DNT(genotip)

5. Cmv sıyrıntı

6. HSV I,II sıyrıntı

7. Chlamydia trachomatis sıyrıntı

8. Mycoplazma hominis sıyrıntı

9. Mycoplazma genitalium sıyrıntı

10. Ureaplazma urelaticum,parvum sıyrıntı

 

Məbləğ: 256 Azn 189 Azn

Kişilər üçün cinsi yolla keçən infeksiya check up

1.Spermogram

2.Yaxmanın ümumi müayinəsi

3.Sidiyin ümumi analizi

4.CMV sıyrıntı

5.HSV I,II sıyrıntı

6. Chlamydia trachomatis sıyrıntı

7. Mycoplazma hominis sıyrıntı

8. Mycoplazma genitalium sıyrıntı

9. Ureaplazma urelaticum,parvum  sıyrıntı

 

Məbləğ: 168 Azn 119 Azn

Qaraciyər check up

1.Afp

2.Anti HAV

3.Anti HCV

4. Hbsag

5.Anti Hbs

6.Anti Hbc IgM

7.Anti Hbc(IgG+IgM)

8.Alt

9.Ast

10.Qqt

11.Alp

12.Trigliserit

13.Bilirubin total

14.Bilirubin (düz və ya birləşmiş)

15.Bilirubin (qeyri düz və ya sərbəst)

16. Protrombin(PTZ+İNR +protrombin indeksi)

 

Məbləğ: 226 Azn 159 Azn

Kardioloji check up

1.Kreatin

2.Sidik cövhəri

3.Alt

4.Ast

5.Ck-Mb Kreatin fosfakinaza

6.Trigliserit

7.VLDL

8.Xolesterol total

9.LDL

10.HDL

11.D-dimer

12.Faktor I(fibrinogen)

13. Aptz(Aktiv pasiyal tromboplastin zamanı)

14. Protrombin(PTZ+İNR +protrombin indeksi)

15.Hemoqram

16. 25(OH)-Vitamin D(hidroxolekalsiferol)

17.Homo IR(İnsulin  Rezidentliyi)

 

Məbləğ: 239 Azn 179 Azn

Uroloji check up

1.Kreatin

2.Urea(sidik cövhəri)

3.Bun(qalıq azot)

4.Alp

5.Crp

6.Natrium

7.Fosfor (P)

8.Kalsium

9.Kalium

10.Sidik turşusu qan

11. Pth

12.Hemoqram

13.Sidiyin ümumi analizi

 

Məbləğ: 134 Azn 99 Azn

Dayaq-hərəkət check up

1.Aso

2.Crp

3.Rf

4.Sidik tuşusu (qan)

5.Fosfor (P)

6.Kalsium

7. 25(OH)-Vitamin D(hidroxolekalsiferol)

8.ANA

 

Məbləğ: 112 Azn 89 Azn

Kişilər üçün geniş check up

1.Alt

2.Ast

3.Qqt

4.Alp

5.Ldh

6.Protein total

7.Albumin

8.Kreatin

9.Urea(Sidik cövhəri)

10.Bun (qalıq azot)

11.Dəmir birləşmə qabilliyəti total

12.Natrium

13.Kalsium

14.Kalium

15.Amilaza

16.Lipaza

17.Aso

18.Crp

19.Rf

20.Xolesterol total

21.Trigliserit

22.Vldl

23.Ldl

24.Hdl

25.Hba1c(Qlikohemoqlobin)

26.Fol turşusu

27.Ferritin

28.Vitamin B12

29. Aptz(Aktiv pasiyal tromboplastin zamanı)

30. Protrombin(PTZ+İNR +protrombin indeksi)

31.Faktor I (fibrinogen)

32.Hemoqram

33.Homo IR(İnsulin Rezidentliyi)

34. 25(OH)-Vitamin D(hidroxolekalsiferol)

35.Tsh

36.Psa ümumi

37.CA 72-4

38.CA 19-9

39.CEA

40.AFP

41.Anti Hbs

42.Anti Hcv

43.Hbsag

44.Covid total(IgG+IgM)

45.Hiv (ekspres test)

 

Məbləğ: 677 Azn 449 Azn

Diabetik check up

1.Hba1c (Qlikohemoqlobin)

2.Qlükoza (spot sidikdə)

3.Homo IR(İnsulin Rezidentliyi)

4.C-Peptid

 

Məbləğ: 75.01 Azn 59 Azn