XÜSUSİ DİQQƏT TƏLƏB EDƏN TESTLƏR TƏLİMATI

24 Saatlıq (sutkalıq) Sidik Toplama Təlimatı:

 •  İyirmi dörd saatlıq (sutkalıq) sidik toplamaq üçün aşağıdakı təlimatlara diqqət etmək lazımdır; Sidik səhər toplanacaqsa oyandıqdan sonra ilk sidik kənara atılır, sonraki sidik porsiyaları isə toplanma qabına yığılır. Nümunə səhər 08:00 ’dan sonraki gün səhər 08:00 ’ a və ya səhər 09:00‘dan sonrakı gün səhər 09:00 ’a qədər toplanır. Bütün sidik gündüz və gecə boyunca, diqqətli şəkildə toplama qabına yığılır.Sonraki gün ilk sidik nümunəsi də səhər 8:00 və ya 9:00-da sidik toplanma qabına əlavə edilərək sidik toplanma işləmi yekunlaşır.
 • Toplanmış sidik sərin və qaranlıq bir mühitdə saxlanılmalıdır.
 • Sidik nümunəsi gözlədilmədən laboratoriyaya gətirilməlidir.
 • Sidikdə yoxlanılacaq test üçün qoruyucu maddə lazım olarsa laboratoriyadan məluma alınmalıdır.
 • Bəzi testlər üçün (oksalat, sitrat, VMA, HVA, 5-HIAA, katekolaminlər, metanefrinlər, serotonin) sidiyə qoruyucu bir maddə (6N HCl asit-5ml) əlavə edilməlidir.
 •  Əvvəlcə bu asit ,sidik qabının dibinə boşaldılır sonra isə sidik məlumat verildiyi şəkildə yığılır.
 •  Şənbə günü 24 saatlıq (sutkalıq) sidik toplamayın.

24 SAATLIQ (SUTKALIQ) SİDİKDƏ VMA, HVA VƏ 5-HIAA, KATEXOLAMİNLƏR, METANEFRİNLƏR VƏ SERATONİN

Test nəticələrinin etibarlı olması üçün aşağıdaki xüsusiyyətlərə diqqət edilməlidir.

 •  Vanilsiz pəhriz 3 gün ərzində tətbiq olunur.Ağır idman hərəkətləri edilməməlidir.
 •  Laboratoriyadan alınan qoruyucu maddə asit (6N HCl-5ml) 5lt.lik plastik şüşəyə boşaldılır.
 •  Pəhrizin 4-cü gün səhər (ilk sidik kənara atılır) sidik toplanılamağa başlanılır.
 •  Növbəti günkü (5-ci günkü) ilk sidik də daxil olmaqla sidiyin hamısı toplanılır.

QEYD: Toplanılan sidik sərin ve qaranlıq bir mühitdə saxlanılmalıdır.

VMA,METANEFRİN,KATEXOLAMİNLER ÜÇÜN VANİLSİZ PƏHRİZ (4 günlük) Qadağalar

 • Çay,qəhvə ,kakao
 • Banan,greyfurt ,pomidor , portağal, ananas,mandarin
 •  Dondurma ,hazır qidalar, hazır şorbalar
 •  Vanilin istifadə olunduğu hər növ qida ve içkilər, tortlar,biskivitlər,salep v.s
 •  Çərəzlər, tomat pastası, qurudulmuş meyvələr, spirtli içkilər

Qeyd: Metanefrin testi üçün pəhriz şərt deyildir.

Bəzi dərman maddələri - yanlış nəticələrə səbəb ola biləcək dərmanlar: asetaminofen, aspirin, MAO inhibitorları, metildopa, levodopa, fenotiyazinler, chlorpromazine, promazine, phenothiazines, reserpine, kafein, lityum, eritromisin, tetrasiklinler, aminofilin və digər birçox dərmanlar.