Patohistologiya

Yara möhtəviyyatının patahistoloji müayinəsi
Trioid Biopsiya
Yara möhtəviyytının patahistoloji müayinəsi
Uşaqlıq boşluğundan histoloji müayinə
Bioloji materialin sitoloji müayinəsi
Dərinin patahistoloji müayinəsi
Pap yaxma
Bioptatın patohistoloji müayinəsi (incə iynə, aspirasion, tiroid, süd vəzi və s.)
Sümük iliyinin patohistoloji müayinəsi
Hazır boyalı preperat ve/veya parafin blokun patohistoloji müayinəsi 
Prostat Biopsiyası