ANA SƏHİFƏ
HAQQIMIZDA
TESTLƏR
ƏLAQƏ
Ana səhifə / Testlər

Testlər

A streptokoklar boğaz yaxmasında

Test adı: A streptokoklar boğaz yaxmasında
Nümunə növü: Sıyrıntı
Nümunə kodu: 26239

Absess kültürü identifikasiya və antibioqram

Test adı: Absess kültürü identifikasiya və antibioqram
Nümunə növü: Maye
Nümunə kodu: 16691

ACE *

Test adı: ACE *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 25880

ACE BOS *

Test adı: ACE BOS *
Nümunə növü: BOM
Nümunə kodu: 26264

Adacık (Islet) Hücre Antikoru *

Test adı: Adacık (Islet) Hücre Antikoru *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 25027

Adenovirus IgG *

Test adı: Adenovirus IgG *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26532

Adenovirus IgM *

Test adı: Adenovirus IgM *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26533

Adenovirüs Antijeni (Gaita) *

Test adı: Adenovirüs Antijeni (Gaita) *
Nümunə növü: Nəcis
Nümunə kodu: 16364

Adenozin deaminaz ADA (BOM) *

Test adı: Adenozin deaminaz ADA (BOM) *
Nümunə növü: BOM
Nümunə kodu: 25417

Adenozin deaminaz aktivitesi (ADA, serumda) *

Test adı: Adenozin deaminaz aktivitesi (ADA, serumda) *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 25372

Adenozin deaminaz aktivitesi ADA (plevral mayi) *

Test adı: Adenozin deaminaz aktivitesi ADA (plevral mayi) *
Nümunə növü: Plevral maye Urin
Nümunə kodu: 26129

ADH (Vazopressin) (plazma) *

Test adı: ADH (Vazopressin) (plazma) *
Nümunə növü: Plazma
Nümunə kodu: 25292

ADH Vazopressin 24 saatlik idrar *

Test adı: ADH Vazopressin 24 saatlik idrar *
Nümunə növü: 24 saatlıq sidik
Nümunə kodu: 25293

Adrenalin Epinefrin (24 saatlik İdrar) *

Test adı: Adrenalin Epinefrin (24 saatlik İdrar) *
Nümunə növü: 24 saatlıq sidik
Nümunə kodu: 26265

Adrenalin Epinefrin (plazma) *

Test adı: Adrenalin Epinefrin (plazma) *
Nümunə növü: Plazma
Nümunə kodu: 25389

Adrenalin epinefrin (spot İdrar) *

Test adı: Adrenalin epinefrin (spot İdrar) *
Nümunə növü: Sidik
Nümunə kodu: 26059

Afgenital sistem kültürü

Test adı: Afgenital sistem kültürü
Nümunə növü: Sıyrıntı
Nümunə kodu: 27426

Akciğer, transbronşial biyopsi *

Test adı: Akciğer, transbronşial biyopsi *
Nümunə növü: Biopsi
Nümunə kodu: 26360

AKTH Adenokortikotrop hormon

Test adı: AKTH Adenokortikotrop hormon
Nümunə növü: Plazma,Plazma
Nümunə kodu: 26384

Aktive Protein C Rezistansı (APC-R) *

Test adı: Aktive Protein C Rezistansı (APC-R) *
Nümunə növü: Sitratlı Plazma
Nümunə kodu: 26649

Akut Lösemi paneli (Sümük iliyi)*

Test adı: Akut Lösemi paneli (Sümük iliyi)*
Nümunə növü: Sümük iliyi
Nümunə kodu: 27329

Akut Lösemi paneli (Tam qan)*

Test adı: Akut Lösemi paneli (Tam qan)*
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 27328

Aquaporin-4 AGP 4(Neuromylitis optica IgG) NMO *

Test adı: Aquaporin-4 AGP 4(Neuromylitis optica IgG) NMO *
Nümunə növü: Serum,BOM
Nümunə kodu: 26415

Albumin (BOM)

Test adı: Albumin (BOM)
Nümunə növü: BOM
Nümunə kodu: 16110

Albumin (qan)

Test adı: Albumin (qan)
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 16111

Albumin (Plevral maye)

Test adı: Albumin (Plevral maye)
Nümunə növü: Plevral maye Urin
Nümunə kodu: 27231

Albumin (sidik)

Test adı: Albumin (sidik)
Nümunə növü: Sidik
Nümunə kodu: 17150

Albumin kreatinin nisbəti (sidikdə)

Test adı: Albumin kreatinin nisbəti (sidikdə)
Nümunə növü: Sidik
Nümunə kodu: 27178

Aldolaz *

Test adı: Aldolaz *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26652

Aldosteron (24 Saatlik İdrar) *

Test adı: Aldosteron (24 Saatlik İdrar) *
Nümunə növü: 24 saatlıq sidik
Nümunə kodu: 25282

Aldosteron ayakta (Serum) *

Test adı: Aldosteron ayakta (Serum) *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 25280

Aldosteron yatarak (Serum) *

Test adı: Aldosteron yatarak (Serum) *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 27269

Alfa 1 Mikroglobulin (Serum) *

Test adı: Alfa 1 Mikroglobulin (Serum) *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26654

Alfa 1 Mikroglobulin (spot idrar) *

Test adı: Alfa 1 Mikroglobulin (spot idrar) *
Nümunə növü: Sidik
Nümunə kodu: 26655

Alfa 2 Makroqlobulin (İdrar) *

Test adı: Alfa 2 Makroqlobulin (İdrar) *
Nümunə növü: Sidik
Nümunə kodu: 26560

Alfa 2 Makroqlobulin (Serum) *

Test adı: Alfa 2 Makroqlobulin (Serum) *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26526

Alfa Talasemi - HBA1&HBA2 (del.&dupl) MLPA *

Test adı: Alfa Talasemi - HBA1&HBA2 (del.&dupl) MLPA *
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 26331

Alfa-1 antitripsin düzəyi *

Test adı: Alfa-1 antitripsin düzəyi *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 19692

Alfa-1 Antitripsin Feces *

Test adı: Alfa-1 Antitripsin Feces *
Nümunə növü: Nəcis
Nümunə kodu: 26268

Alfa-1-Glikoprotein *

Test adı: Alfa-1-Glikoprotein *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26659

Alfa-fetoprotein (AFP)

Test adı: Alfa-fetoprotein (AFP)
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 17265

Alfa-galaktozidaz *

Test adı: Alfa-galaktozidaz *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26656

Allergik panel ATOPİK

Test adı: Allergik panel ATOPİK
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26413

Allergik panel QİDA

Test adı: Allergik panel QİDA
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26401

Allergik panel TƏNƏFFÜS

Test adı: Allergik panel TƏNƏFFÜS
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26403

ALP Qələvi fosfataza (alkali fosfataz)

Test adı: ALP Qələvi fosfataza (alkali fosfataz)
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 19529

ALT Alanin aminotransferaza (SGPT)

Test adı: ALT Alanin aminotransferaza (SGPT)
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 16109

Alüminyum(Al) (spot idrar) *

Test adı: Alüminyum(Al) (spot idrar) *
Nümunə növü: Sidik
Nümunə kodu: 27282

Alüminyum(Al) *

Test adı: Alüminyum(Al) *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 27281

AMA anti mitoxondrial anticism *

Test adı: AMA anti mitoxondrial anticism *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 25034

AMA-M2 anti mitoxondrial anticismlər TİP M2 *

Test adı: AMA-M2 anti mitoxondrial anticismlər TİP M2 *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 25965

AMH-Anti Müllerian Hormonu

Test adı: AMH-Anti Müllerian Hormonu
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26224

Amilaza (BOM)

Test adı: Amilaza (BOM)
Nümunə növü: BOM
Nümunə kodu: 25363

Amilaza (qan)

Test adı: Amilaza (qan)
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 16114

Amilaza (sidik)

Test adı: Amilaza (sidik)
Nümunə növü: Sidik
Nümunə kodu: 16115

Amiloid A *

Test adı: Amiloid A *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26491

Amino Asitler (BOS)(22 PARAMETRE) *

Test adı: Amino Asitler (BOS)(22 PARAMETRE) *
Nümunə növü: BOM
Nümunə kodu: 26269

Amino Asitler (İdrar)(24 PARAMETRE) *

Test adı: Amino Asitler (İdrar)(24 PARAMETRE) *
Nümunə növü: Sidik
Nümunə kodu: 24997

Amino Asitler (Plazma/Serum)(24 PARAMETRE) *

Test adı: Amino Asitler (Plazma/Serum)(24 PARAMETRE) *
Nümunə növü: Plazma
Nümunə kodu: 25371

Ammonyak

Test adı: Ammonyak
Nümunə növü: Plazma
Nümunə kodu: 26359

ANA (Anti Nüvə Antikor)

Test adı: ANA (Anti Nüvə Antikor)
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26397

ANA İFA (Anti Nüvə Antikor) *

Test adı: ANA İFA (Anti Nüvə Antikor) *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 17208

Ana südü kültürü və antibioqram Hər iki tərəf

Test adı: Ana südü kültürü və antibioqram Hər iki tərəf
Nümunə növü: Süd
Nümunə kodu: 16671

ANCA Tarama (c-ANCA, p-ANCA) *

Test adı: ANCA Tarama (c-ANCA, p-ANCA) *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26160

Androstenedion 1,4- Delta Androstenedion *

Test adı: Androstenedion 1,4- Delta Androstenedion *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 25014

Angelman/Prader Wili-MLPA Analizi*

Test adı: Angelman/Prader Wili-MLPA Analizi*
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 27071

Anti - MOG IgG *

Test adı: Anti - MOG IgG *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 27239

Anti beta-2 glikoprotein 1 IgA *

Test adı: Anti beta-2 glikoprotein 1 IgA *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26111

Anti beta-2 glikoprotein 1 IgG *

Test adı: Anti beta-2 glikoprotein 1 IgG *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26271

Anti beta-2 glikoprotein 1 IgM *

Test adı: Anti beta-2 glikoprotein 1 IgM *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26110

Anti CCP (cyclic citrullinated peptid, serumda)

Test adı: Anti CCP (cyclic citrullinated peptid, serumda)
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26312

ANTİ DNAse B *

Test adı: ANTİ DNAse B *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26357

Anti ds DNA

Test adı: Anti ds DNA
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26375

Anti ds DNA (Eliza) *

Test adı: Anti ds DNA (Eliza) *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 17209

Anti ds DNA İFA (Crithidia luciliae) *

Test adı: Anti ds DNA İFA (Crithidia luciliae) *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 27371

Anti Fosfolipaz A2 Reseptör Antikoru (PLA2-R)*

Test adı: Anti Fosfolipaz A2 Reseptör Antikoru (PLA2-R)*
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 27369

Anti Fosfolipid İgG

Test adı: Anti Fosfolipid İgG
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26382

Anti Fosfolipid İgM

Test adı: Anti Fosfolipid İgM
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26383

Anti GAD (Glutamik Asit Dekarboksilaza antigeni) *

Test adı: Anti GAD (Glutamik Asit Dekarboksilaza antigeni) *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 25026

Anti HAV Total

Test adı: Anti HAV Total
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26288

Anti HAV-İgM

Test adı: Anti HAV-İgM
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26287

Anti HBc İgM

Test adı: Anti HBc İgM
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 17210

Anti HBc total (İgG + İgM)

Test adı: Anti HBc total (İgG + İgM)
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 17211

Anti HBe

Test adı: Anti HBe
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 17212

Anti HBs

Test adı: Anti HBs
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 17213

Anti HCV

Test adı: Anti HCV
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 17214

Anti HDV- Delta Antikor (Hepatit D)*

Test adı: Anti HDV- Delta Antikor (Hepatit D)*
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 19617

Anti HEV İgG *

Test adı: Anti HEV İgG *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 27424

Anti HEV İgM *

Test adı: Anti HEV İgM *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 27423

Anti HİV

Test adı: Anti HİV
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 17215

Anti JO-1 (elisa) *

Test adı: Anti JO-1 (elisa) *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26210

Anti kardiolipin İgG

Test adı: Anti kardiolipin İgG
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 17292

Anti kardiolipin İgM

Test adı: Anti kardiolipin İgM
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 17291

Anti LKM 1 (Liver Kidney Mikrozomal Antik.) *

Test adı: Anti LKM 1 (Liver Kidney Mikrozomal Antik.) *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26131

Anti ribozomal P protein*

Test adı: Anti ribozomal P protein*
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26732

Anti RNP-70 (ribonukleoproten antikor testi) *

Test adı: Anti RNP-70 (ribonukleoproten antikor testi) *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 25398

Anti SCL 70 (Elisa) *

Test adı: Anti SCL 70 (Elisa) *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 25561

Anti Scl 70 (İmmunoblot) *

Test adı: Anti Scl 70 (İmmunoblot) *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26125

Anti SLA Soluble Liver Antigen *

Test adı: Anti SLA Soluble Liver Antigen *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26176

Anti Sm (İmmunoblot) *

Test adı: Anti Sm (İmmunoblot) *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26698

Anti SM/RNP-(İmmunoblot) *

Test adı: Anti SM/RNP-(İmmunoblot) *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26272

Anti sperm antikoru (ASA) (serum) *

Test adı: Anti sperm antikoru (ASA) (serum) *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 17309

Anti SS DNA

Test adı: Anti SS DNA
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26340

Anti TG (Anti-Tiroqlobulin)

Test adı: Anti TG (Anti-Tiroqlobulin)
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 19551

Anti Toxokar IgG

Test adı: Anti Toxokar IgG
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26330

Anti TPO (Tiroid Peroksidaz Antikoru)

Test adı: Anti TPO (Tiroid Peroksidaz Antikoru)
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 19550

Anti-Faktör Xa *

Test adı: Anti-Faktör Xa *
Nümunə növü: Sitratlı Plazma
Nümunə kodu: 26708

Anti-Fosfatidil Serin IgG *

Test adı: Anti-Fosfatidil Serin IgG *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26710

Anti-Fosfatidil Serin IgM *

Test adı: Anti-Fosfatidil Serin IgM *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26712

Anti-Glomerüler Bazal Membran Antikoru (GBM) *

Test adı: Anti-Glomerüler Bazal Membran Antikoru (GBM) *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 25766

Anti-Histon Antikor *

Test adı: Anti-Histon Antikor *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26724

Anti-İnsülin Antikoru *

Test adı: Anti-İnsülin Antikoru *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 25406

Anti-SARS-CoV-2 IgG Spike Antitel

Test adı: Anti-SARS-CoV-2 IgG Spike Antitel
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 27390

Anti-Sentromer (IFA) *

Test adı: Anti-Sentromer (IFA) *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26126

Anti-Trichinella spiralis İgG

Test adı: Anti-Trichinella spiralis İgG
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 27205

Anti-Trombin III Aktivitesi *

Test adı: Anti-Trombin III Aktivitesi *
Nümunə növü: Sitratlı Plazma
Nümunə kodu: 26113

Anti-Trombin III Antijeni *

Test adı: Anti-Trombin III Antijeni *
Nümunə növü: Sitratlı Plazma
Nümunə kodu: 26112

APA-IFA (Anti Pariyetal Hücre Antikoru) *

Test adı: APA-IFA (Anti Pariyetal Hücre Antikoru) *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26745

Apolipoprotein A1 *

Test adı: Apolipoprotein A1 *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 16117

Apolipoprotein B *

Test adı: Apolipoprotein B *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 16118

APTZ Aktiv parsiyal tromboplastin zamanı

Test adı: APTZ Aktiv parsiyal tromboplastin zamanı
Nümunə növü: Plazma
Nümunə kodu: 17166

APTZ qarışım testi

Test adı: APTZ qarışım testi
Nümunə növü: Plazma
Nümunə kodu: 26203

ARB Abses mayesində (Asit davamli basilin Aranması)

Test adı: ARB Abses mayesində (Asit davamli basilin Aranması)
Nümunə növü: Abses mayesi
Nümunə kodu: 26566

ARB Bəlğəmdə (Asit davamli basilin Aranması)

Test adı: ARB Bəlğəmdə (Asit davamli basilin Aranması)
Nümunə növü: Bəlğəm
Nümunə kodu: 26321

ARB BOM (Asit davamli basilin Aranması)

Test adı: ARB BOM (Asit davamli basilin Aranması)
Nümunə növü: BOM
Nümunə kodu: 26564

ARB Plevral mayedə (Asit davamli basilin Aranması)

Test adı: ARB Plevral mayedə (Asit davamli basilin Aranması)
Nümunə növü: Plevral maye Urin
Nümunə kodu: 26565

ARB Sidikdə (Asit davamli basilin Aranması

Test adı: ARB Sidikdə (Asit davamli basilin Aranması
Nümunə növü: Sidik
Nümunə kodu: 27173

Aril sülfataz A *

Test adı: Aril sülfataz A *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26521

Arsenik (İdrar 24 saat)*

Test adı: Arsenik (İdrar 24 saat)*
Nümunə növü: 24 saatlıq sidik
Nümunə kodu: 27439

Arsenik (Spot idrar)*

Test adı: Arsenik (Spot idrar)*
Nümunə növü: Sidik
Nümunə kodu: 27440

Arsenik qanda*

Test adı: Arsenik qanda*
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 27432

ASCA İgA *

Test adı: ASCA İgA *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26157

ASCA İgG *

Test adı: ASCA İgG *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26158

Asetaminofen (Parecetamol) (İlaç düzeyi) *

Test adı: Asetaminofen (Parecetamol) (İlaç düzeyi) *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26769

Asetilkolin Reseptör Ant. (Anti-AChR) *

Test adı: Asetilkolin Reseptör Ant. (Anti-AChR) *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26314

Asit Fosfataz *

Test adı: Asit Fosfataz *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26775

Askaridaya qarşı İgG antiteli

Test adı: Askaridaya qarşı İgG antiteli
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 19556

ASMA Anti düz əzələ antikoru (Serumda) *

Test adı: ASMA Anti düz əzələ antikoru (Serumda) *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 25373

ASO Antistreptolizin-O

Test adı: ASO Antistreptolizin-O
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 17216

Aspergillus fumigatus Antikoru *

Test adı: Aspergillus fumigatus Antikoru *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26779

Aspergillus Fumigatus(M3) Spesifik IgE*

Test adı: Aspergillus Fumigatus(M3) Spesifik IgE*
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 27324

Assit mayenin ümumi analizi

Test adı: Assit mayenin ümumi analizi
Nümunə növü: BOM,BOM
Nümunə kodu: 27344

AST Aspartat aminotransferaza (SGOT)

Test adı: AST Aspartat aminotransferaza (SGOT)
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 16122

Atalığın təyini*

Test adı: Atalığın təyini*
Nümunə növü: Sıyrıntı
Nümunə kodu: 16380

Aterogenlik indeksi

Test adı: Aterogenlik indeksi
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26494
© 2022 Sunlab | Bütün hüquqlar qorunur