ANA SƏHİFƏ
HAQQIMIZDA
TESTLƏR
ƏLAQƏ
Ana səhifə / Testlər

Testlər

1.25-Dihidroksikolekasiferol Vitamin D*

Test adı: 1.25-Dihidroksikolekasiferol Vitamin D*
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 19707

11-deoksikortizol*

Test adı: 11-deoksikortizol*
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 25403

14-3-3 BOS Proteini (DELİ DANA)*

Test adı: 14-3-3 BOS Proteini (DELİ DANA)*
Nümunə növü: BOM
Nümunə kodu: 26440

17- OH progesteron*

Test adı: 17- OH progesteron*
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 17286

17-ketosteroidlər (24 saatlik idrar)*

Test adı: 17-ketosteroidlər (24 saatlik idrar)*
Nümunə növü: 24 saatlıq sidik
Nümunə kodu: 25291

17-OH kortikosteroid (24 saatlik idrar)*

Test adı: 17-OH kortikosteroid (24 saatlik idrar)*
Nümunə növü: 24 saatlıq sidik
Nümunə kodu: 27414

17-OH progesteron

Test adı: 17-OH progesteron
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26478

21-Hidroksilaz Antikoru*

Test adı: 21-Hidroksilaz Antikoru*
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26398

21-hidroksilaz eksikliği- KAH- CYP21A2(Tüm gen)*

Test adı: 21-hidroksilaz eksikliği- KAH- CYP21A2(Tüm gen)*
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 27298

25 OH - Vitamin D Total (hidroxolekalsiferol )

Test adı: 25 OH - Vitamin D Total (hidroxolekalsiferol )
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 19708

5 Nükleotidaz *

Test adı: 5 Nükleotidaz *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26304

5-HIAA (24 Saatlik İdrar) *

Test adı: 5-HIAA (24 Saatlik İdrar) *
Nümunə növü: 24 saatlıq sidik
Nümunə kodu: 26441

5-HIAA (spot İdrar) *

Test adı: 5-HIAA (spot İdrar) *
Nümunə növü: Sidik
Nümunə kodu: 26442

5α-Redüktaz Yetmezliği Tip 2 - SRD5A2 (tüm gen)*

Test adı: 5α-Redüktaz Yetmezliği Tip 2 - SRD5A2 (tüm gen)*
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 26920

A streptokoklar boğaz yaxmasında

Test adı: A streptokoklar boğaz yaxmasında
Nümunə növü: Sıyrıntı
Nümunə kodu: 26239

Absess kültürü identifikasiya və antibioqram

Test adı: Absess kültürü identifikasiya və antibioqram
Nümunə növü: Maye
Nümunə kodu: 16691

ACE *

Test adı: ACE *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 25880

ACE BOS *

Test adı: ACE BOS *
Nümunə növü: BOM
Nümunə kodu: 26264

Adacık (Islet) Hücre Antikoru *

Test adı: Adacık (Islet) Hücre Antikoru *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 25027

Adenovirüs Antijeni (Gaita) *

Test adı: Adenovirüs Antijeni (Gaita) *
Nümunə növü: Nəcis
Nümunə kodu: 16364

Adenovirus IgG *

Test adı: Adenovirus IgG *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26532

Adenovirus IgM *

Test adı: Adenovirus IgM *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26533

Adenozin deaminaz ADA (BOM) *

Test adı: Adenozin deaminaz ADA (BOM) *
Nümunə növü: BOM
Nümunə kodu: 25417

Adenozin deaminaz aktivitesi (ADA, serumda) *

Test adı: Adenozin deaminaz aktivitesi (ADA, serumda) *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 25372

Adenozin deaminaz aktivitesi ADA (plevral mayi) *

Test adı: Adenozin deaminaz aktivitesi ADA (plevral mayi) *
Nümunə növü: Plevral maye Urin
Nümunə kodu: 26129

ADH (Vazopressin) (plazma) *

Test adı: ADH (Vazopressin) (plazma) *
Nümunə növü: Plazma
Nümunə kodu: 25292

ADH Vazopressin 24 saatlik idrar *

Test adı: ADH Vazopressin 24 saatlik idrar *
Nümunə növü: 24 saatlıq sidik
Nümunə kodu: 25293

Adrenalin Epinefrin (24 saatlik İdrar) *

Test adı: Adrenalin Epinefrin (24 saatlik İdrar) *
Nümunə növü: 24 saatlıq sidik
Nümunə kodu: 26265

Adrenalin Epinefrin (plazma) *

Test adı: Adrenalin Epinefrin (plazma) *
Nümunə növü: Plazma
Nümunə kodu: 25389

Adrenalin epinefrin (spot İdrar) *

Test adı: Adrenalin epinefrin (spot İdrar) *
Nümunə növü: Sidik
Nümunə kodu: 26059

Afgenital sistem kültürü

Test adı: Afgenital sistem kültürü
Nümunə növü: Sıyrıntı
Nümunə kodu: 27426

Akciğer, transbronşial biyopsi *

Test adı: Akciğer, transbronşial biyopsi *
Nümunə növü: Biopsi
Nümunə kodu: 26360

AKTH Adenokortikotrop hormon

Test adı: AKTH Adenokortikotrop hormon
Nümunə növü: Plazma,Plazma
Nümunə kodu: 26384

Aktive Protein C Rezistansı (APC-R) *

Test adı: Aktive Protein C Rezistansı (APC-R) *
Nümunə növü: Sitratlı Plazma
Nümunə kodu: 26649

Akut Lösemi paneli (Sümük iliyi)*

Test adı: Akut Lösemi paneli (Sümük iliyi)*
Nümunə növü: Sümük iliyi
Nümunə kodu: 27329

Akut Lösemi paneli (Tam qan)*

Test adı: Akut Lösemi paneli (Tam qan)*
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 27328

Albumin (BOM)

Test adı: Albumin (BOM)
Nümunə növü: BOM
Nümunə kodu: 16110

Albumin (Plevral maye)

Test adı: Albumin (Plevral maye)
Nümunə növü: Plevral maye Urin
Nümunə kodu: 27231

Albumin (qan)

Test adı: Albumin (qan)
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 16111

Albumin (sidik)

Test adı: Albumin (sidik)
Nümunə növü: Sidik
Nümunə kodu: 17150

Albumin kreatinin nisbəti (sidikdə)

Test adı: Albumin kreatinin nisbəti (sidikdə)
Nümunə növü: Sidik
Nümunə kodu: 27178

Aldolaz *

Test adı: Aldolaz *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26652

Aldosteron (24 Saatlik İdrar) *

Test adı: Aldosteron (24 Saatlik İdrar) *
Nümunə növü: 24 saatlıq sidik
Nümunə kodu: 25282

Aldosteron ayakta (Serum) *

Test adı: Aldosteron ayakta (Serum) *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 25280

Aldosteron yatarak (Serum) *

Test adı: Aldosteron yatarak (Serum) *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 27269

Alfa 1 Mikroglobulin (Serum) *

Test adı: Alfa 1 Mikroglobulin (Serum) *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26654

Alfa 1 Mikroglobulin (spot idrar) *

Test adı: Alfa 1 Mikroglobulin (spot idrar) *
Nümunə növü: Sidik
Nümunə kodu: 26655

Alfa 2 Makroqlobulin (İdrar) *

Test adı: Alfa 2 Makroqlobulin (İdrar) *
Nümunə növü: Sidik
Nümunə kodu: 26560

Alfa 2 Makroqlobulin (Serum) *

Test adı: Alfa 2 Makroqlobulin (Serum) *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26526

Alfa Talasemi - HBA1&HBA2 (del.&dupl) MLPA *

Test adı: Alfa Talasemi - HBA1&HBA2 (del.&dupl) MLPA *
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 26331

Alfa-1 antitripsin düzəyi *

Test adı: Alfa-1 antitripsin düzəyi *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 19692

Alfa-1 Antitripsin Feces *

Test adı: Alfa-1 Antitripsin Feces *
Nümunə növü: Nəcis
Nümunə kodu: 26268

Alfa-1-Glikoprotein *

Test adı: Alfa-1-Glikoprotein *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26659

Alfa-fetoprotein (AFP)

Test adı: Alfa-fetoprotein (AFP)
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 17265

Alfa-galaktozidaz *

Test adı: Alfa-galaktozidaz *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26656

Allergik panel ATOPİK

Test adı: Allergik panel ATOPİK
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26413

Allergik panel QİDA

Test adı: Allergik panel QİDA
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26401

Allergik panel TƏNƏFFÜS

Test adı: Allergik panel TƏNƏFFÜS
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26403

ALP Qələvi fosfataza (alkali fosfataz)

Test adı: ALP Qələvi fosfataza (alkali fosfataz)
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 19529

ALT Alanin aminotransferaza (SGPT)

Test adı: ALT Alanin aminotransferaza (SGPT)
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 16109

Alüminyum(Al) (spot idrar) *

Test adı: Alüminyum(Al) (spot idrar) *
Nümunə növü: Sidik
Nümunə kodu: 27282

Alüminyum(Al) *

Test adı: Alüminyum(Al) *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 27281

AMA anti mitoxondrial anticism *

Test adı: AMA anti mitoxondrial anticism *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 25034

AMA-M2 anti mitoxondrial anticismlər TİP M2 *

Test adı: AMA-M2 anti mitoxondrial anticismlər TİP M2 *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 25965

AMH-Anti Müllerian Hormonu

Test adı: AMH-Anti Müllerian Hormonu
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26224

Amilaza (BOM)

Test adı: Amilaza (BOM)
Nümunə növü: BOM
Nümunə kodu: 25363

Amilaza (qan)

Test adı: Amilaza (qan)
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 16114

Amilaza (sidik)

Test adı: Amilaza (sidik)
Nümunə növü: Sidik
Nümunə kodu: 16115

Amiloid A *

Test adı: Amiloid A *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26491

Amino Asitler (BOS)(22 PARAMETRE) *

Test adı: Amino Asitler (BOS)(22 PARAMETRE) *
Nümunə növü: BOM
Nümunə kodu: 26269

Amino Asitler (İdrar)(24 PARAMETRE) *

Test adı: Amino Asitler (İdrar)(24 PARAMETRE) *
Nümunə növü: Sidik
Nümunə kodu: 24997

Amino Asitler (Plazma/Serum)(24 PARAMETRE) *

Test adı: Amino Asitler (Plazma/Serum)(24 PARAMETRE) *
Nümunə növü: Plazma
Nümunə kodu: 25371

Ammonyak

Test adı: Ammonyak
Nümunə növü: Plazma
Nümunə kodu: 26359

ANA (Anti Nüvə Antikor)

Test adı: ANA (Anti Nüvə Antikor)
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26397

ANA İFA (Anti Nüvə Antikor) *

Test adı: ANA İFA (Anti Nüvə Antikor) *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 17208

Ana südü kültürü və antibioqram Hər iki tərəf

Test adı: Ana südü kültürü və antibioqram Hər iki tərəf
Nümunə növü: Süd
Nümunə kodu: 16671

ANCA Tarama (c-ANCA, p-ANCA) *

Test adı: ANCA Tarama (c-ANCA, p-ANCA) *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26160

Androstenedion 1,4- Delta Androstenedion *

Test adı: Androstenedion 1,4- Delta Androstenedion *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 25014

Angelman/Prader Wili-MLPA Analizi*

Test adı: Angelman/Prader Wili-MLPA Analizi*
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 27071

Anti - MOG IgG *

Test adı: Anti - MOG IgG *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 27239

Anti beta-2 glikoprotein 1 IgA *

Test adı: Anti beta-2 glikoprotein 1 IgA *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26111

Anti beta-2 glikoprotein 1 IgG *

Test adı: Anti beta-2 glikoprotein 1 IgG *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26271

Anti beta-2 glikoprotein 1 IgM *

Test adı: Anti beta-2 glikoprotein 1 IgM *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26110

Anti CCP (cyclic citrullinated peptid, serumda)

Test adı: Anti CCP (cyclic citrullinated peptid, serumda)
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26312

ANTİ DNAse B *

Test adı: ANTİ DNAse B *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26357

Anti ds DNA

Test adı: Anti ds DNA
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26375

Anti ds DNA (Eliza) *

Test adı: Anti ds DNA (Eliza) *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 17209

Anti ds DNA İFA (Crithidia luciliae) *

Test adı: Anti ds DNA İFA (Crithidia luciliae) *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 27371

Anti Fosfolipaz A2 Reseptör Antikoru (PLA2-R)*

Test adı: Anti Fosfolipaz A2 Reseptör Antikoru (PLA2-R)*
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 27369

Anti Fosfolipid İgG

Test adı: Anti Fosfolipid İgG
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26382

Anti Fosfolipid İgM

Test adı: Anti Fosfolipid İgM
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26383

Anti GAD (Glutamik Asit Dekarboksilaza antigeni) *

Test adı: Anti GAD (Glutamik Asit Dekarboksilaza antigeni) *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 25026

Anti HAV Total

Test adı: Anti HAV Total
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26288

Anti HAV-İgM

Test adı: Anti HAV-İgM
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26287

Anti HBc İgM

Test adı: Anti HBc İgM
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 17210

Anti HBc total (İgG + İgM)

Test adı: Anti HBc total (İgG + İgM)
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 17211

Anti HBe

Test adı: Anti HBe
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 17212

Anti HBs

Test adı: Anti HBs
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 17213

Anti HCV

Test adı: Anti HCV
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 17214

Anti HDV- Delta Antikor (Hepatit D)*

Test adı: Anti HDV- Delta Antikor (Hepatit D)*
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 19617

Anti HEV İgG *

Test adı: Anti HEV İgG *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 27424

Anti HEV İgM *

Test adı: Anti HEV İgM *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 27423

Anti HİV

Test adı: Anti HİV
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 17215

Anti JO-1 (elisa) *

Test adı: Anti JO-1 (elisa) *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26210

Anti kardiolipin İgG

Test adı: Anti kardiolipin İgG
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 17292

Anti kardiolipin İgM

Test adı: Anti kardiolipin İgM
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 17291

Anti LKM 1 (Liver Kidney Mikrozomal Antik.) *

Test adı: Anti LKM 1 (Liver Kidney Mikrozomal Antik.) *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26131

Anti ribozomal P protein*

Test adı: Anti ribozomal P protein*
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26732

Anti RNP-70 (ribonukleoproten antikor testi) *

Test adı: Anti RNP-70 (ribonukleoproten antikor testi) *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 25398

Anti SCL 70 (Elisa) *

Test adı: Anti SCL 70 (Elisa) *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 25561

Anti Scl 70 (İmmunoblot) *

Test adı: Anti Scl 70 (İmmunoblot) *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26125

Anti SLA Soluble Liver Antigen *

Test adı: Anti SLA Soluble Liver Antigen *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26176

Anti Sm (İmmunoblot) *

Test adı: Anti Sm (İmmunoblot) *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26698

Anti SM/RNP-(İmmunoblot) *

Test adı: Anti SM/RNP-(İmmunoblot) *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26272

Anti sperm antikoru (ASA) (serum) *

Test adı: Anti sperm antikoru (ASA) (serum) *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 17309

Anti SS DNA

Test adı: Anti SS DNA
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26340

Anti TG (Anti-Tiroqlobulin)

Test adı: Anti TG (Anti-Tiroqlobulin)
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 19551

Anti Toxokar IgG

Test adı: Anti Toxokar IgG
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26330

Anti TPO (Tiroid Peroksidaz Antikoru)

Test adı: Anti TPO (Tiroid Peroksidaz Antikoru)
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 19550

Anti-Faktör Xa *

Test adı: Anti-Faktör Xa *
Nümunə növü: Sitratlı Plazma
Nümunə kodu: 26708

Anti-Fosfatidil Serin IgG *

Test adı: Anti-Fosfatidil Serin IgG *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26710

Anti-Fosfatidil Serin IgM *

Test adı: Anti-Fosfatidil Serin IgM *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26712

Anti-Glomerüler Bazal Membran Antikoru (GBM) *

Test adı: Anti-Glomerüler Bazal Membran Antikoru (GBM) *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 25766

Anti-Histon Antikor *

Test adı: Anti-Histon Antikor *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26724

Anti-İnsülin Antikoru *

Test adı: Anti-İnsülin Antikoru *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 25406

Anti-SARS-CoV-2 IgG Spike Antitel

Test adı: Anti-SARS-CoV-2 IgG Spike Antitel
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 27390

Anti-Sentromer (IFA) *

Test adı: Anti-Sentromer (IFA) *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26126

Anti-Trichinella spiralis İgG

Test adı: Anti-Trichinella spiralis İgG
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 27205

Anti-Trombin III Aktivitesi *

Test adı: Anti-Trombin III Aktivitesi *
Nümunə növü: Sitratlı Plazma
Nümunə kodu: 26113

Anti-Trombin III Antijeni *

Test adı: Anti-Trombin III Antijeni *
Nümunə növü: Sitratlı Plazma
Nümunə kodu: 26112

APA-IFA (Anti Pariyetal Hücre Antikoru) *

Test adı: APA-IFA (Anti Pariyetal Hücre Antikoru) *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26745

Apolipoprotein A1 *

Test adı: Apolipoprotein A1 *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 16117

Apolipoprotein B *

Test adı: Apolipoprotein B *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 16118

APTZ Aktiv parsiyal tromboplastin zamanı

Test adı: APTZ Aktiv parsiyal tromboplastin zamanı
Nümunə növü: Plazma
Nümunə kodu: 17166

APTZ qarışım testi

Test adı: APTZ qarışım testi
Nümunə növü: Plazma
Nümunə kodu: 26203

Aquaporin-4 AGP 4(Neuromylitis optica IgG) NMO *

Test adı: Aquaporin-4 AGP 4(Neuromylitis optica IgG) NMO *
Nümunə növü: Serum,BOM
Nümunə kodu: 26415

ARB Abses mayesində (Asit davamli basilin Aranması)

Test adı: ARB Abses mayesində (Asit davamli basilin Aranması)
Nümunə növü: Abses mayesi
Nümunə kodu: 26566

ARB BOM (Asit davamli basilin Aranması)

Test adı: ARB BOM (Asit davamli basilin Aranması)
Nümunə növü: BOM
Nümunə kodu: 26564

ARB Bəlğəmdə (Asit davamli basilin Aranması)

Test adı: ARB Bəlğəmdə (Asit davamli basilin Aranması)
Nümunə növü: Bəlğəm
Nümunə kodu: 26321

ARB Plevral mayedə (Asit davamli basilin Aranması)

Test adı: ARB Plevral mayedə (Asit davamli basilin Aranması)
Nümunə növü: Plevral maye Urin
Nümunə kodu: 26565

ARB Sidikdə (Asit davamli basilin Aranması

Test adı: ARB Sidikdə (Asit davamli basilin Aranması
Nümunə növü: Sidik
Nümunə kodu: 27173

Aril sülfataz A *

Test adı: Aril sülfataz A *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26521

Arsenik (İdrar 24 saat)*

Test adı: Arsenik (İdrar 24 saat)*
Nümunə növü: 24 saatlıq sidik
Nümunə kodu: 27439

Arsenik (Spot idrar)*

Test adı: Arsenik (Spot idrar)*
Nümunə növü: Sidik
Nümunə kodu: 27440

Arsenik qanda*

Test adı: Arsenik qanda*
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 27432

ASCA İgA *

Test adı: ASCA İgA *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26157

ASCA İgG *

Test adı: ASCA İgG *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26158

Asetaminofen (Parecetamol) (İlaç düzeyi) *

Test adı: Asetaminofen (Parecetamol) (İlaç düzeyi) *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26769

Asetilkolin Reseptör Ant. (Anti-AChR) *

Test adı: Asetilkolin Reseptör Ant. (Anti-AChR) *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26314

Asit Fosfataz *

Test adı: Asit Fosfataz *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26775

Askaridaya qarşı İgG antiteli

Test adı: Askaridaya qarşı İgG antiteli
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 19556

ASMA Anti düz əzələ antikoru (Serumda) *

Test adı: ASMA Anti düz əzələ antikoru (Serumda) *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 25373

ASO Antistreptolizin-O

Test adı: ASO Antistreptolizin-O
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 17216

Aspergillus fumigatus Antikoru *

Test adı: Aspergillus fumigatus Antikoru *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26779

Aspergillus Fumigatus(M3) Spesifik IgE*

Test adı: Aspergillus Fumigatus(M3) Spesifik IgE*
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 27324

Assit mayenin ümumi analizi

Test adı: Assit mayenin ümumi analizi
Nümunə növü: BOM,BOM
Nümunə kodu: 27344

AST Aspartat aminotransferaza (SGOT)

Test adı: AST Aspartat aminotransferaza (SGOT)
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 16122

Atalığın təyini*

Test adı: Atalığın təyini*
Nümunə növü: Sıyrıntı
Nümunə kodu: 16380

Aterogenlik indeksi

Test adı: Aterogenlik indeksi
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26494

Bağırsaq biopsiyası *

Test adı: Bağırsaq biopsiyası *
Nümunə növü: Biopsi
Nümunə kodu: 26181

Bakır (24 saatlik idrar)*

Test adı: Bakır (24 saatlik idrar)*
Nümunə növü: 24 saatlıq sidik
Nümunə kodu: 27309

Bakır (Eritrosit içi) *

Test adı: Bakır (Eritrosit içi) *
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 17305

Bakır (serum) *

Test adı: Bakır (serum) *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26561

Bakır (spot idrar) *

Test adı: Bakır (spot idrar) *
Nümunə növü: Sidik
Nümunə kodu: 16361

Bartonella henselae İgG *

Test adı: Bartonella henselae İgG *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26617

Bartonella henselae İgM *

Test adı: Bartonella henselae İgM *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26619

Beta 2-Mikroglobulin (24 saatlik idrar) *

Test adı: Beta 2-Mikroglobulin (24 saatlik idrar) *
Nümunə növü: 24 saatlıq sidik
Nümunə kodu: 26622

Beta 2-mikroglobulin (Serum) *

Test adı: Beta 2-mikroglobulin (Serum) *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26156

Beta 2-Mikroglobulin (spot idrar) *

Test adı: Beta 2-Mikroglobulin (spot idrar) *
Nümunə növü: Sidik
Nümunə kodu: 26623

Beta Cross CTX *

Test adı: Beta Cross CTX *
Nümunə növü: Plazma
Nümunə kodu: 26354

Beta Galaktosidaz*

Test adı: Beta Galaktosidaz*
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26620

Beta Glukosidaz (Glukoserebrosidaz) *

Test adı: Beta Glukosidaz (Glukoserebrosidaz) *
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 26522

Beta Talasemi - HBB (tüm gen)*

Test adı: Beta Talasemi - HBB (tüm gen)*
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 26537

Beta-2 transferrin*

Test adı: Beta-2 transferrin*
Nümunə növü: BOM,Serum
Nümunə kodu: 27370

Beyin onurğa mayesinin(BOM) qram boyaması.

Test adı: Beyin onurğa mayesinin(BOM) qram boyaması.
Nümunə növü: BOM
Nümunə kodu: 27315

Bikarbonat (HCO3) *

Test adı: Bikarbonat (HCO3) *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 27277

Bilirubin (düz və ya birləşmiş)

Test adı: Bilirubin (düz və ya birləşmiş)
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 16124

Bilirubin (qeyri düz və ya sərbəst)

Test adı: Bilirubin (qeyri düz və ya sərbəst)
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 17153

Bilirubin (total)

Test adı: Bilirubin (total)
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 16125

Bilirubin (total) BOM

Test adı: Bilirubin (total) BOM
Nümunə növü: BOM
Nümunə kodu: 25309

Bioloji materilaın (BOM) sitoloji müayinəsi (bəlgəm, assit mayesi və s.) *

Test adı: Bioloji materilaın (BOM) sitoloji müayinəsi (bəlgəm, assit mayesi və s.) *
Nümunə növü: BOM
Nümunə kodu: 25434

Bioptatın patohistoloji müayinəsi (incə iynə, aspirasion, tiroid, süd vəzi və s.) *

Test adı: Bioptatın patohistoloji müayinəsi (incə iynə, aspirasion, tiroid, süd vəzi və s.) *
Nümunə növü: Biopsi
Nümunə kodu: 25433

Biotinidaz aktivitesi *

Test adı: Biotinidaz aktivitesi *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26319

BNP(Brain Natriüretik Peptide) *

Test adı: BNP(Brain Natriüretik Peptide) *
Nümunə növü: Plazma
Nümunə kodu: 26500

Boğaz kültürü və antibioqram

Test adı: Boğaz kültürü və antibioqram
Nümunə növü: Sıyrıntı
Nümunə kodu: 16669

BOM kültürü və antibioqram

Test adı: BOM kültürü və antibioqram
Nümunə növü: BOM
Nümunə kodu: 16667

BOM un ümumi analizi

Test adı: BOM un ümumi analizi
Nümunə növü: BOM,BOM
Nümunə kodu: 16126

BOM-un biokimyəvi müayinəsi (Na,K,Cl,protein,qlükoza )

Test adı: BOM-un biokimyəvi müayinəsi (Na,K,Cl,protein,qlükoza )
Nümunə növü: BOM
Nümunə kodu: 26122

Bordetella pertussis İgA ALMANYA*

Test adı: Bordetella pertussis İgA ALMANYA*
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 27235

Bordetella pertussis İgG *

Test adı: Bordetella pertussis İgG *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 27237

Borrelia Burgdorferi İgG *

Test adı: Borrelia Burgdorferi İgG *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26219

Borrelia Burgdorferi İgM *

Test adı: Borrelia Burgdorferi İgM *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26220

Borrelia IgG (BOS)*

Test adı: Borrelia IgG (BOS)*
Nümunə növü: BOM
Nümunə kodu: 27397

Borrelia IgG Ab (Westernblot) *

Test adı: Borrelia IgG Ab (Westernblot) *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26277

Borrelia IgM (BOS)*

Test adı: Borrelia IgM (BOS)*
Nümunə növü: BOM
Nümunə kodu: 27398

Borrelia IgM Ab (Westernblot) *

Test adı: Borrelia IgM Ab (Westernblot) *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26278

Böyrək biopsiyası *

Test adı: Böyrək biopsiyası *
Nümunə növü: Biopsi
Nümunə kodu: 26327

Böyrək daşı analizi *

Test adı: Böyrək daşı analizi *
Nümunə növü: Daş
Nümunə kodu: 26190

Böyümə Hormonu (GH)

Test adı: Böyümə Hormonu (GH)
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26466

Braf DNA analizi - ekzon 15 (Kodon 600 dahil) Kolorektal Kanserler Akciğer Kanseri Malign Melanom Non-Small Cell Akciğer Kanseri (NSCLC) Papiller Tiroid Kanseri Non Hodgkin Lenfoma(NHL)*

Test adı: Braf DNA analizi - ekzon 15 (Kodon 600 dahil) Kolorektal Kanserler Akciğer Kanseri Malign Melanom Non-Small Cell Akciğer Kanseri (NSCLC) Papiller Tiroid Kanseri Non Hodgkin Lenfoma(NHL)*
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 26911

BRCA1 ve BRCA2 DNA analizi - tüm gen Meme Kanseri Over Kanseri Prostat Kanseri*

Test adı: BRCA1 ve BRCA2 DNA analizi - tüm gen Meme Kanseri Over Kanseri Prostat Kanseri*
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 27188

Bronxoalveolar lavaj kültürü identifikasiya və antibioqram

Test adı: Bronxoalveolar lavaj kültürü identifikasiya və antibioqram
Nümunə növü: Aspirasiya
Nümunə kodu: 16682

Brucella (Jel santrifügasyon) testi *

Test adı: Brucella (Jel santrifügasyon) testi *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26452

Brucella (Rose Bengal)

Test adı: Brucella (Rose Bengal)
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 27389

Brucella - DNT (BOM)

Test adı: Brucella - DNT (BOM)
Nümunə növü: BOM
Nümunə kodu: 27258

Brucella - DNT PCR

Test adı: Brucella - DNT PCR
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 16358

Brucella aqqlutinasiya Wright

Test adı: Brucella aqqlutinasiya Wright
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 17217

Brucella İg G

Test adı: Brucella İg G
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 19600

Brucella İg M

Test adı: Brucella İg M
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 19601

BUN Qalıq azot

Test adı: BUN Qalıq azot
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 19528

Burun kültürü identifikasiya və antibioqram

Test adı: Burun kültürü identifikasiya və antibioqram
Nümunə növü: Sıyrıntı
Nümunə kodu: 16675

Burun kültürü identifikasiya və antibioqram 2 tərəfli Sağ

Test adı: Burun kültürü identifikasiya və antibioqram 2 tərəfli Sağ
Nümunə növü: Sıyrıntı
Nümunə kodu: 26544

Burun kültürü identifikasiya və antibioqram 2 tərəfli Sol

Test adı: Burun kültürü identifikasiya və antibioqram 2 tərəfli Sol
Nümunə növü: Sıyrıntı
Nümunə kodu: 26568

Bəlğəm kültürü və antibioqram

Test adı: Bəlğəm kültürü və antibioqram
Nümunə növü: Bəlğəm
Nümunə kodu: 16684

Bəlğəmin qram boyaması

Test adı: Bəlğəmin qram boyaması
Nümunə növü: Bəlğəm
Nümunə kodu: 26399

c-ANCA (PR3 ANCA) Elisa *

Test adı: c-ANCA (PR3 ANCA) Elisa *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 27391

c-ANCA (PR3 ANCA) İFA *

Test adı: c-ANCA (PR3 ANCA) İFA *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 25351

C-KIT DNA analizi - ekzon 8, 9, 10, 11, 13 ve 17 Gastrointestinal Tümörler (GIST)*

Test adı: C-KIT DNA analizi - ekzon 8, 9, 10, 11, 13 ve 17 Gastrointestinal Tümörler (GIST)*
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 26931

C-peptid

Test adı: C-peptid
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 19574

C-peptid toxluq

Test adı: C-peptid toxluq
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 27204

C1 Esterase inhibitor aktivity (Fonksiyonel) *

Test adı: C1 Esterase inhibitor aktivity (Fonksiyonel) *
Nümunə növü: Sitratlı Plazma
Nümunə kodu: 27261

C1 Esterase inhibitörü *

Test adı: C1 Esterase inhibitörü *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26488

C1q-compleman *

Test adı: C1q-compleman *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26280

C2 Compleman *

Test adı: C2 Compleman *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26281

C3 komplement

Test adı: C3 komplement
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26481

C3 nefritik faktör *

Test adı: C3 nefritik faktör *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 27209

C4 komplement

Test adı: C4 komplement
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26482

C5 Compleman *

Test adı: C5 Compleman *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26282

CA 125

Test adı: CA 125
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 17266

CA 15-3

Test adı: CA 15-3
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26333

CA 19-9

Test adı: CA 19-9
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 17268

CA 72-4

Test adı: CA 72-4
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26431

Campylobacter jejuni-İgA *

Test adı: Campylobacter jejuni-İgA *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26527

Campylobacter jejuni-İgG *

Test adı: Campylobacter jejuni-İgG *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26528

Candida Alb IgG *

Test adı: Candida Alb IgG *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26690

Candida Alb IgM *

Test adı: Candida Alb IgM *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26691

Candida Albicans PZR sidikdə

Test adı: Candida Albicans PZR sidikdə
Nümunə növü: Sidik
Nümunə kodu: 26242

Candida Albicans PZR sıyrıntıda

Test adı: Candida Albicans PZR sıyrıntıda
Nümunə növü: Sıyrıntı
Nümunə kodu: 26232

CD 19 *

Test adı: CD 19 *
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 26578

CD 20 *

Test adı: CD 20 *
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 26579

CD 3 *

Test adı: CD 3 *
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 27250

CD 5 *

Test adı: CD 5 *
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 26580

CD 56 *

Test adı: CD 56 *
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 27275

CD16 / CD56 oranı*

Test adı: CD16 / CD56 oranı*
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 27276

CD34 *

Test adı: CD34 *
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 26695

CD4 *

Test adı: CD4 *
Nümunə növü: