ANA SƏHİFƏ
HAQQIMIZDA
TESTLƏR
ƏLAQƏ
Ana səhifə / Testlər

Testlər

Safra Asitleri (Açlık) *

Test adı: Safra Asitleri (Açlık) *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 25567

Safra Asitleri (Tokluk) *

Test adı: Safra Asitleri (Tokluk) *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 25456

Salisilat (Salisilik asit) *

Test adı: Salisilat (Salisilik asit) *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26780

Salmonella və Şigella selektif kültürü və antibioqram

Test adı: Salmonella və Şigella selektif kültürü və antibioqram
Nümunə növü: Nəcis
Nümunə kodu: 16668

SCCA Cell Carcinoma Antijen *

Test adı: SCCA Cell Carcinoma Antijen *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26231

Selenyum (Eritrosit içi) *

Test adı: Selenyum (Eritrosit içi) *
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 26297

Selenyum (spot idrar) *

Test adı: Selenyum (spot idrar) *
Nümunə növü: Sidik
Nümunə kodu: 26298

Selenyum *

Test adı: Selenyum *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 25737

Serotonin (24 saat) *

Test adı: Serotonin (24 saat) *
Nümunə növü: 24 saatlıq sidik
Nümunə kodu: 26756

Serotonin (Spot İdrar) *

Test adı: Serotonin (Spot İdrar) *
Nümunə növü: Sidik
Nümunə kodu: 26758

Serotonin *

Test adı: Serotonin *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26168

Seruloplazmin *

Test adı: Seruloplazmin *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 17121

SHBG (Seks Horm.Bağl.Glob) *

Test adı: SHBG (Seks Horm.Bağl.Glob) *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26136

Sidik cövhəri (qan) UREA

Test adı: Sidik cövhəri (qan) UREA
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 17122

Sidik cövhəri (spot sidik) UREA

Test adı: Sidik cövhəri (spot sidik) UREA
Nümunə növü: Sidik
Nümunə kodu: 27318

Sidik cövhəri (sutkalık sidik) UREA

Test adı: Sidik cövhəri (sutkalık sidik) UREA
Nümunə növü: 24 saatlıq sidik
Nümunə kodu: 17123

Sidik kültürü identifikasiya və antibioqram

Test adı: Sidik kültürü identifikasiya və antibioqram
Nümunə növü: Sidik
Nümunə kodu: 16678

Sidik təhlili (Neçiporenko üsulu)

Test adı: Sidik təhlili (Neçiporenko üsulu)
Nümunə növü: Sidik
Nümunə kodu: 26590

Sidik turşusu (urik asit, 24 saatlıq sidik)

Test adı: Sidik turşusu (urik asit, 24 saatlıq sidik)
Nümunə növü: 24 saatlıq sidik
Nümunə kodu: 26547

Sidik turşusu (urik asit, qan)

Test adı: Sidik turşusu (urik asit, qan)
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 17131

Sidik turşusu (urik asit, spot sidik)

Test adı: Sidik turşusu (urik asit, spot sidik)
Nümunə növü: Sidik
Nümunə kodu: 17132

Sidikdə dərman vasitələrinin ekspres müayinəsi(6-li panel)

Test adı: Sidikdə dərman vasitələrinin ekspres müayinəsi(6-li panel)
Nümunə növü: Sidik
Nümunə kodu: 26390

Sidikdə dərman vasitələrinin ekspress müayinəsi (11-li panel)

Test adı: Sidikdə dərman vasitələrinin ekspress müayinəsi (11-li panel)
Nümunə növü: Sidik
Nümunə kodu: 26430

Sidiyin ümumi analizi

Test adı: Sidiyin ümumi analizi
Nümunə növü: Sidik,Sidik
Nümunə kodu: 17124

Sifilis İgM

Test adı: Sifilis İgM
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26202

Sifilis PCR Treponema palladium (sıyrıntıda)

Test adı: Sifilis PCR Treponema palladium (sıyrıntıda)
Nümunə növü: Sıyrıntı
Nümunə kodu: 26256

Sifilis PCR Treponema palladium (sidikdə)

Test adı: Sifilis PCR Treponema palladium (sidikdə)
Nümunə növü: Sidik
Nümunə kodu: 27358

Sifilis PCR Treponema pallidum - DNA qanda

Test adı: Sifilis PCR Treponema pallidum - DNA qanda
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 26246

Sifilis Total (IgG+IgM)

Test adı: Sifilis Total (IgG+IgM)
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 25425

Siklosporin A (Sandimmun) *

Test adı: Siklosporin A (Sandimmun) *
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 17159

Siklosporin A (Sandimmun) dərmandan 2 Saat sonra *

Test adı: Siklosporin A (Sandimmun) dərmandan 2 Saat sonra *
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 19566

Single Beads Antijen class 1+2*

Test adı: Single Beads Antijen class 1+2*
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 27156

Sinovial maye kültürü identifikasiya və antibioqram

Test adı: Sinovial maye kültürü identifikasiya və antibioqram
Nümunə növü: Maye
Nümunə kodu: 16680

Sinovial mayenin ümumi müayinəsi

Test adı: Sinovial mayenin ümumi müayinəsi
Nümunə növü: BOM,BOM
Nümunə kodu: 27271

Sirolimus (Rapamune) *

Test adı: Sirolimus (Rapamune) *
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 26751

Sistatin C *

Test adı: Sistatin C *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26471

Sistin (24 saatlik İdrar) *

Test adı: Sistin (24 saatlik İdrar) *
Nümunə növü: 24 saatlıq sidik
Nümunə kodu: 26761

Sistin Serum *

Test adı: Sistin Serum *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26760

Sistin spot İdrar *

Test adı: Sistin spot İdrar *
Nümunə növü: Sidik
Nümunə kodu: 26762

Sitrat idrar 24 saat *

Test adı: Sitrat idrar 24 saat *
Nümunə növü: 24 saatlıq sidik
Nümunə kodu: 26767

Sitrat idrar Spt *

Test adı: Sitrat idrar Spt *
Nümunə növü: Sidik
Nümunə kodu: 26768

SLA/LP (Soluble Liver/Liv.Panc.Ant)*

Test adı: SLA/LP (Soluble Liver/Liv.Panc.Ant)*
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 27338

Soğuk Aglütinasyon *

Test adı: Soğuk Aglütinasyon *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26706

Sp.IgE Bal Arısı Zehiri i1

Test adı: Sp.IgE Bal Arısı Zehiri i1
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 27343

Sperm kültürü və antibioqram

Test adı: Sperm kültürü və antibioqram
Nümunə növü: Sperma
Nümunə kodu: 16666

Spermanın morfologiyası

Test adı: Spermanın morfologiyası
Nümunə növü: Sperma
Nümunə kodu: 27400

Spermanın retrograd müayinəsi

Test adı: Spermanın retrograd müayinəsi
Nümunə növü: Sidik,Sperma
Nümunə kodu: 27399

Spermogram

Test adı: Spermogram
Nümunə növü: Sperma
Nümunə kodu: 16699

Spesifik IgE (qoz) F256 *

Test adı: Spesifik IgE (qoz) F256 *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26546

Spesifik IgE Amoksisilin c6*

Test adı: Spesifik IgE Amoksisilin c6*
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 27404

Spesifik IgE Ampisilin c203*

Test adı: Spesifik IgE Ampisilin c203*
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 27403

Spesifik IgE Cefaclor c7*

Test adı: Spesifik IgE Cefaclor c7*
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 27406

Spesifik IgE Ceftriaxon*

Test adı: Spesifik IgE Ceftriaxon*
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 27405

Spesifik IgE D1 (Dermatophagoides Pteronyssinus) *

Test adı: Spesifik IgE D1 (Dermatophagoides Pteronyssinus) *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 27265

Spesifik IgE D2 (Dermatophagoides farinae) *

Test adı: Spesifik IgE D2 (Dermatophagoides farinae) *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 27266

Spesifik IgE f 76 (Sp.İgE Alfa Laktoalbumin)*

Test adı: Spesifik IgE f 76 (Sp.İgE Alfa Laktoalbumin)*
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 27365

Spesifik IgE f 77 (Sp.İgE Beta Laktoglobulin)*

Test adı: Spesifik IgE f 77 (Sp.İgE Beta Laktoglobulin)*
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 27367

Spesifik IgE f 78 (Sp.İgE Kazein)*

Test adı: Spesifik IgE f 78 (Sp.İgE Kazein)*
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 27366

Spesifik IgE F79 Gluten*

Test adı: Spesifik IgE F79 Gluten*
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26514

Spesifik IgE Güvercin Tüyü e215*

Test adı: Spesifik IgE Güvercin Tüyü e215*
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 27428

Spesifik IgE İnək südü f2*

Test adı: Spesifik IgE İnək südü f2*
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 27331

Spesifik IgE Kakao f93*

Test adı: Spesifik IgE Kakao f93*
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 27310

Spesifik IgE Muhabbet Kuşu Tüyü e78*

Test adı: Spesifik IgE Muhabbet Kuşu Tüyü e78*
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 27429

Spesifik IgE Papağan Tüyü e213*

Test adı: Spesifik IgE Papağan Tüyü e213*
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 27427

Spesifik IgE Penisilin G c1*

Test adı: Spesifik IgE Penisilin G c1*
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 27401

Spesifik IgE Penisilin V C2*

Test adı: Spesifik IgE Penisilin V C2*
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 27402

Spinal Musküler Atrofi Taşıyıcılık-MLPA (GEN052) (SMN1/SMN2)*

Test adı: Spinal Musküler Atrofi Taşıyıcılık-MLPA (GEN052) (SMN1/SMN2)*
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 27107

SSA AntiRo-(İmmunoblot) *

Test adı: SSA AntiRo-(İmmunoblot) *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 19585

SS-B AntiLa-(İmmunoblot) *

Test adı: SS-B AntiLa-(İmmunoblot) *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26299

Sümük iliyinin patohistoloji müayinəsi *

Test adı: Sümük iliyinin patohistoloji müayinəsi *
Nümunə növü: Biopsi
Nümunə kodu: 26204

Sümük iliyinin patohistoloji müayinəsi Nalan Hoca *

Test adı: Sümük iliyinin patohistoloji müayinəsi Nalan Hoca *
Nümunə növü: Biopsi
Nümunə kodu: 27415
© 2022 Sunlab | Bütün hüquqlar qorunur