ANA SƏHİFƏ
HAQQIMIZDA
TESTLƏR
ƏLAQƏ
Ana səhifə / Testlər

Testlər

Bağırsaq biopsiyası *

Test adı: Bağırsaq biopsiyası *
Nümunə növü: Biopsi
Nümunə kodu: 26181

Bakır (24 saatlik idrar)*

Test adı: Bakır (24 saatlik idrar)*
Nümunə növü: 24 saatlıq sidik
Nümunə kodu: 27309

Bakır (Eritrosit içi) *

Test adı: Bakır (Eritrosit içi) *
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 17305

Bakır (serum) *

Test adı: Bakır (serum) *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26561

Bakır (spot idrar) *

Test adı: Bakır (spot idrar) *
Nümunə növü: Sidik
Nümunə kodu: 16361

Bartonella henselae İgG *

Test adı: Bartonella henselae İgG *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26617

Bartonella henselae İgM *

Test adı: Bartonella henselae İgM *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26619

Beta 2-Mikroglobulin (24 saatlik idrar) *

Test adı: Beta 2-Mikroglobulin (24 saatlik idrar) *
Nümunə növü: 24 saatlıq sidik
Nümunə kodu: 26622

Beta 2-mikroglobulin (Serum) *

Test adı: Beta 2-mikroglobulin (Serum) *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26156

Beta 2-Mikroglobulin (spot idrar) *

Test adı: Beta 2-Mikroglobulin (spot idrar) *
Nümunə növü: Sidik
Nümunə kodu: 26623

Beta Cross CTX *

Test adı: Beta Cross CTX *
Nümunə növü: Plazma
Nümunə kodu: 26354

Beta Galaktosidaz*

Test adı: Beta Galaktosidaz*
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26620

Beta Glukosidaz (Glukoserebrosidaz) *

Test adı: Beta Glukosidaz (Glukoserebrosidaz) *
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 26522

Beta Talasemi - HBB (tüm gen)*

Test adı: Beta Talasemi - HBB (tüm gen)*
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 26537

Beta-2 transferrin*

Test adı: Beta-2 transferrin*
Nümunə növü: BOM,Serum
Nümunə kodu: 27370

Beyin onurğa mayesinin(BOM) qram boyaması.

Test adı: Beyin onurğa mayesinin(BOM) qram boyaması.
Nümunə növü: BOM
Nümunə kodu: 27315

Bəlğəm kültürü və antibioqram

Test adı: Bəlğəm kültürü və antibioqram
Nümunə növü: Bəlğəm
Nümunə kodu: 16684

Bəlğəmin qram boyaması

Test adı: Bəlğəmin qram boyaması
Nümunə növü: Bəlğəm
Nümunə kodu: 26399

Bikarbonat (HCO3) *

Test adı: Bikarbonat (HCO3) *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 27277

Bilirubin (düz və ya birləşmiş)

Test adı: Bilirubin (düz və ya birləşmiş)
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 16124

Bilirubin (qeyri düz və ya sərbəst)

Test adı: Bilirubin (qeyri düz və ya sərbəst)
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 17153

Bilirubin (total)

Test adı: Bilirubin (total)
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 16125

Bilirubin (total) BOM

Test adı: Bilirubin (total) BOM
Nümunə növü: BOM
Nümunə kodu: 25309

Bioloji materilaın (BOM) sitoloji müayinəsi (bəlgəm, assit mayesi və s.) *

Test adı: Bioloji materilaın (BOM) sitoloji müayinəsi (bəlgəm, assit mayesi və s.) *
Nümunə növü: BOM
Nümunə kodu: 25434

Bioptatın patohistoloji müayinəsi (incə iynə, aspirasion, tiroid, süd vəzi və s.) *

Test adı: Bioptatın patohistoloji müayinəsi (incə iynə, aspirasion, tiroid, süd vəzi və s.) *
Nümunə növü: Biopsi
Nümunə kodu: 25433

Biotinidaz aktivitesi *

Test adı: Biotinidaz aktivitesi *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26319

BNP(Brain Natriüretik Peptide) *

Test adı: BNP(Brain Natriüretik Peptide) *
Nümunə növü: Plazma
Nümunə kodu: 26500

Boğaz kültürü və antibioqram

Test adı: Boğaz kültürü və antibioqram
Nümunə növü: Sıyrıntı
Nümunə kodu: 16669

BOM kültürü və antibioqram

Test adı: BOM kültürü və antibioqram
Nümunə növü: BOM
Nümunə kodu: 16667

BOM un ümumi analizi

Test adı: BOM un ümumi analizi
Nümunə növü: BOM,BOM
Nümunə kodu: 16126

BOM-un biokimyəvi müayinəsi (Na,K,Cl,protein,qlükoza )

Test adı: BOM-un biokimyəvi müayinəsi (Na,K,Cl,protein,qlükoza )
Nümunə növü: BOM
Nümunə kodu: 26122

Bordetella pertussis İgA ALMANYA*

Test adı: Bordetella pertussis İgA ALMANYA*
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 27235

Bordetella pertussis İgG *

Test adı: Bordetella pertussis İgG *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 27237

Borrelia Burgdorferi İgG *

Test adı: Borrelia Burgdorferi İgG *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26219

Borrelia Burgdorferi İgM *

Test adı: Borrelia Burgdorferi İgM *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26220

Borrelia IgG (BOS)*

Test adı: Borrelia IgG (BOS)*
Nümunə növü: BOM
Nümunə kodu: 27397

Borrelia IgG Ab (Westernblot) *

Test adı: Borrelia IgG Ab (Westernblot) *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26277

Borrelia IgM (BOS)*

Test adı: Borrelia IgM (BOS)*
Nümunə növü: BOM
Nümunə kodu: 27398

Borrelia IgM Ab (Westernblot) *

Test adı: Borrelia IgM Ab (Westernblot) *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26278

Böyrək biopsiyası *

Test adı: Böyrək biopsiyası *
Nümunə növü: Biopsi
Nümunə kodu: 26327

Böyrək daşı analizi *

Test adı: Böyrək daşı analizi *
Nümunə növü: Daş
Nümunə kodu: 26190

Böyümə Hormonu (GH)

Test adı: Böyümə Hormonu (GH)
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26466

Braf DNA analizi - ekzon 15 (Kodon 600 dahil) Kolorektal Kanserler Akciğer Kanseri Malign Melanom Non-Small Cell Akciğer Kanseri (NSCLC) Papiller Tiroid Kanseri Non Hodgkin Lenfoma(NHL)*

Test adı: Braf DNA analizi - ekzon 15 (Kodon 600 dahil) Kolorektal Kanserler Akciğer Kanseri Malign Melanom Non-Small Cell Akciğer Kanseri (NSCLC) Papiller Tiroid Kanseri Non Hodgkin Lenfoma(NHL)*
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 26911

BRCA1 ve BRCA2 DNA analizi - tüm gen Meme Kanseri Over Kanseri Prostat Kanseri*

Test adı: BRCA1 ve BRCA2 DNA analizi - tüm gen Meme Kanseri Over Kanseri Prostat Kanseri*
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 27188

Bronxoalveolar lavaj kültürü identifikasiya və antibioqram

Test adı: Bronxoalveolar lavaj kültürü identifikasiya və antibioqram
Nümunə növü: Aspirasiya
Nümunə kodu: 16682

Brucella - DNT (BOM)

Test adı: Brucella - DNT (BOM)
Nümunə növü: BOM
Nümunə kodu: 27258

Brucella - DNT PCR

Test adı: Brucella - DNT PCR
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 16358

Brucella (Jel santrifügasyon) testi *

Test adı: Brucella (Jel santrifügasyon) testi *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26452

Brucella (Rose Bengal)

Test adı: Brucella (Rose Bengal)
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 27389

Brucella aqqlutinasiya Wright

Test adı: Brucella aqqlutinasiya Wright
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 17217

Brucella İg G

Test adı: Brucella İg G
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 19600

Brucella İg M

Test adı: Brucella İg M
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 19601

BUN Qalıq azot

Test adı: BUN Qalıq azot
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 19528

Burun kültürü identifikasiya və antibioqram

Test adı: Burun kültürü identifikasiya və antibioqram
Nümunə növü: Sıyrıntı
Nümunə kodu: 16675

Burun kültürü identifikasiya və antibioqram 2 tərəfli Sağ

Test adı: Burun kültürü identifikasiya və antibioqram 2 tərəfli Sağ
Nümunə növü: Sıyrıntı
Nümunə kodu: 26544

Burun kültürü identifikasiya və antibioqram 2 tərəfli Sol

Test adı: Burun kültürü identifikasiya və antibioqram 2 tərəfli Sol
Nümunə növü: Sıyrıntı
Nümunə kodu: 26568
© 2022 Sunlab | Bütün hüquqlar qorunur