ANA SƏHİFƏ
HAQQIMIZDA
TESTLƏR
ƏLAQƏ
Ana səhifə / Testlər

Testlər

C1 Esterase inhibitor aktivity (Fonksiyonel) *

Test adı: C1 Esterase inhibitor aktivity (Fonksiyonel) *
Nümunə növü: Sitratlı Plazma
Nümunə kodu: 27261

C1 Esterase inhibitörü *

Test adı: C1 Esterase inhibitörü *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26488

C1q-compleman *

Test adı: C1q-compleman *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26280

C2 Compleman *

Test adı: C2 Compleman *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26281

C3 komplement

Test adı: C3 komplement
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26481

C3 nefritik faktör *

Test adı: C3 nefritik faktör *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 27209

C4 komplement

Test adı: C4 komplement
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26482

C5 Compleman *

Test adı: C5 Compleman *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26282

CA 125

Test adı: CA 125
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 17266

CA 15-3

Test adı: CA 15-3
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26333

CA 19-9

Test adı: CA 19-9
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 17268

CA 72-4

Test adı: CA 72-4
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26431

Campylobacter jejuni-İgA *

Test adı: Campylobacter jejuni-İgA *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26527

Campylobacter jejuni-İgG *

Test adı: Campylobacter jejuni-İgG *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26528

c-ANCA (PR3 ANCA) Elisa *

Test adı: c-ANCA (PR3 ANCA) Elisa *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 27391

c-ANCA (PR3 ANCA) İFA *

Test adı: c-ANCA (PR3 ANCA) İFA *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 25351

Candida Alb IgG *

Test adı: Candida Alb IgG *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26690

Candida Alb IgM *

Test adı: Candida Alb IgM *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26691

Candida Albicans PZR sıyrıntıda

Test adı: Candida Albicans PZR sıyrıntıda
Nümunə növü: Sıyrıntı
Nümunə kodu: 26232

Candida Albicans PZR sidikdə

Test adı: Candida Albicans PZR sidikdə
Nümunə növü: Sidik
Nümunə kodu: 26242

CD 19 *

Test adı: CD 19 *
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 26578

CD 20 *

Test adı: CD 20 *
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 26579

CD 3 *

Test adı: CD 3 *
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 27250

CD 5 *

Test adı: CD 5 *
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 26580

CD 56 *

Test adı: CD 56 *
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 27275

CD16 / CD56 oranı*

Test adı: CD16 / CD56 oranı*
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 27276

CD34 *

Test adı: CD34 *
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 26695

CD4 *

Test adı: CD4 *
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 26490

CD4 / CD8 oranı *

Test adı: CD4 / CD8 oranı *
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 26410

CD45 *

Test adı: CD45 *
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 26696

CD8 *

Test adı: CD8 *
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 26701

CEA (karsinoembriogenik antigen)

Test adı: CEA (karsinoembriogenik antigen)
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 17269

CH-50 *

Test adı: CH-50 *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26702

Chlamydia Antijeni (İdrar)*

Test adı: Chlamydia Antijeni (İdrar)*
Nümunə növü: Sidik
Nümunə kodu: 26703

Chlamydia pneumoniae İgG *

Test adı: Chlamydia pneumoniae İgG *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26501

Chlamydia pneumoniae İgM *

Test adı: Chlamydia pneumoniae İgM *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26502

Chlamydia trachomatis - DNT (sıyrıntıda)

Test adı: Chlamydia trachomatis - DNT (sıyrıntıda)
Nümunə növü: Sıyrıntı
Nümunə kodu: 16357

Chlamydia trachomatis - DNT (sidikdə)

Test adı: Chlamydia trachomatis - DNT (sidikdə)
Nümunə növü: Sidik
Nümunə kodu: 24979

Chlamydia trachomatis - DNT (spermada)

Test adı: Chlamydia trachomatis - DNT (spermada)
Nümunə növü: Sperma
Nümunə kodu: 17314

Chlamydia trachomatis İgG

Test adı: Chlamydia trachomatis İgG
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 16708

Chlamydia trachomatis İgM

Test adı: Chlamydia trachomatis İgM
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 16705

Civə (İdrar 24 saat) *

Test adı: Civə (İdrar 24 saat) *
Nümunə növü: 24 saatlıq sidik
Nümunə kodu: 27436

Civə (tam qan) *

Test adı: Civə (tam qan) *
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 27211

Civə Spot idrar) *

Test adı: Civə Spot idrar) *
Nümunə növü: Sidik
Nümunə kodu: 27437

CK izoenzim elektroforezi *

Test adı: CK izoenzim elektroforezi *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26493

C-KIT DNA analizi - ekzon 8, 9, 10, 11, 13 ve 17 Gastrointestinal Tümörler (GIST)*

Test adı: C-KIT DNA analizi - ekzon 8, 9, 10, 11, 13 ve 17 Gastrointestinal Tümörler (GIST)*
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 26931

CK-MB Kreatinin fosfokinaza

Test adı: CK-MB Kreatinin fosfokinaza
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 16147

Clostridium Difficile Toksin A+B*

Test adı: Clostridium Difficile Toksin A+B*
Nümunə növü: Nəcis
Nümunə kodu: 26716

CMV DNA viral yük ( idrar )*

Test adı: CMV DNA viral yük ( idrar )*
Nümunə növü: Sidik
Nümunə kodu: 27342

CMV DNA viral yük *

Test adı: CMV DNA viral yük *
Nümunə növü: Plazma
Nümunə kodu: 25459

CMV DNT (sıyrıntı) Sitomeqalavirus

Test adı: CMV DNT (sıyrıntı) Sitomeqalavirus
Nümunə növü: Sıyrıntı
Nümunə kodu: 26185

CMV DNT (sidikdə) Sitomeqalovirus

Test adı: CMV DNT (sidikdə) Sitomeqalovirus
Nümunə növü: Sidik
Nümunə kodu: 26551

CMV DNT (spermdə) Sitomeqalavirus

Test adı: CMV DNT (spermdə) Sitomeqalavirus
Nümunə növü: Sperma
Nümunə kodu: 19578

CMV IgG Avidite *

Test adı: CMV IgG Avidite *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26223

CMV IgM (Vidas) *

Test adı: CMV IgM (Vidas) *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26726

CMV IgM Sitomeqalovirus

Test adı: CMV IgM Sitomeqalovirus
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 17222

CMV İg G Sitomeqalovirus

Test adı: CMV İg G Sitomeqalovirus
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 17221

CMV Sitomeqalovirus-DNT (BOM)

Test adı: CMV Sitomeqalovirus-DNT (BOM)
Nümunə növü: BOM
Nümunə kodu: 27306

CMV Sitomeqalovirus-DNT (qanda)

Test adı: CMV Sitomeqalovirus-DNT (qanda)
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 16349

Coxsackie-IgG *

Test adı: Coxsackie-IgG *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26736

Coxsackie-IgM *

Test adı: Coxsackie-IgM *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26737

Coombs (düz)

Test adı: Coombs (düz)
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 17169

Coombs (qeyri-düz)

Test adı: Coombs (qeyri-düz)
Nümunə növü: Plazma
Nümunə kodu: 17170

Covid 19 Antigen (Swab)

Test adı: Covid 19 Antigen (Swab)
Nümunə növü: Burundan alınmış swab
Nümunə kodu: 27347

Covid 19 İgG,İgM

Test adı: Covid 19 İgG,İgM
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 27351

Covid 19 Total (İgG+İgM)

Test adı: Covid 19 Total (İgG+İgM)
Nümunə növü: Serum,Serum
Nümunə kodu: 27323

C-peptid

Test adı: C-peptid
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 19574

C-peptid toxluq

Test adı: C-peptid toxluq
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 27204

Crouzon Sendromu-FGFR2 *

Test adı: Crouzon Sendromu-FGFR2 *
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 27049

CRP (C reaktiv protein)

Test adı: CRP (C reaktiv protein)
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 17218

CRP (high sensitive) *

Test adı: CRP (high sensitive) *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 27210

Crypto Giardia Entamoeba rapid test

Test adı: Crypto Giardia Entamoeba rapid test
Nümunə növü: Nəcis
Nümunə kodu: 26234

CYFRA 21-1 *

Test adı: CYFRA 21-1 *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26510
© 2022 Sunlab | Bütün hüquqlar qorunur