ANA SƏHİFƏ
HAQQIMIZDA
TESTLƏR
ƏLAQƏ
Ana səhifə / Testlər

Testlər

Laktat (LAKTİK ASİT) *

Test adı: Laktat (LAKTİK ASİT) *
Nümunə növü: Plazma
Nümunə kodu: 16151

Lambda Hafif Zincir (Serbest) (Serum) *

Test adı: Lambda Hafif Zincir (Serbest) (Serum) *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26207

Lambda Hafif Zincir (Serbest) 24 Saatlik İdrar *

Test adı: Lambda Hafif Zincir (Serbest) 24 Saatlik İdrar *
Nümunə növü: 24 saatlıq sidik
Nümunə kodu: 26074

Lambda Hafif Zincir (Total) (24 Saatlik İdrar) *

Test adı: Lambda Hafif Zincir (Total) (24 Saatlik İdrar) *
Nümunə növü: 24 saatlıq sidik
Nümunə kodu: 26295

Lambda Hafif Zincir (Total) (Serum) *

Test adı: Lambda Hafif Zincir (Total) (Serum) *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26075

Lamblia Ag rapid test nəcisdə

Test adı: Lamblia Ag rapid test nəcisdə
Nümunə növü: Nəcis
Nümunə kodu: 26238

Lamblia İgA

Test adı: Lamblia İgA
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 19532

Lamblia İgG

Test adı: Lamblia İgG
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 19530

Lamblia İgM

Test adı: Lamblia İgM
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 19531

Lamotrigine (Lamictal) (İlaç düzeyi HPLC) *

Test adı: Lamotrigine (Lamictal) (İlaç düzeyi HPLC) *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26863

LCM Lenfosit Crossmatch CDC*

Test adı: LCM Lenfosit Crossmatch CDC*
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 27160

LCM Lenfosit Crossmatch FLOW *

Test adı: LCM Lenfosit Crossmatch FLOW *
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 27159

LDH (laktat dehidrogenaz) Plevral maye

Test adı: LDH (laktat dehidrogenaz) Plevral maye
Nümunə növü: Maye
Nümunə kodu: 27230

LDH (laktat dehidrogenaz, BOM)

Test adı: LDH (laktat dehidrogenaz, BOM)
Nümunə növü: BOM
Nümunə kodu: 25415

LDH (laktat dehidrogenaz, serum və ya plazmada)

Test adı: LDH (laktat dehidrogenaz, serum və ya plazmada)
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 16152

LDL-xolesterol

Test adı: LDL-xolesterol
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 16153

LE hücrəsi *

Test adı: LE hücrəsi *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 17188

Legionella Antijeni (idrar) *

Test adı: Legionella Antijeni (idrar) *
Nümunə növü: Sidik
Nümunə kodu: 26867

Leishmania donovani IgA*

Test adı: Leishmania donovani IgA*
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 27335

Leishmania donovani IgG*

Test adı: Leishmania donovani IgG*
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 27336

Lenfoma İmmünofenotip Analizi *

Test adı: Lenfoma İmmünofenotip Analizi *
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 26870

Lenfoma-lösemi paneli ALL remision (CD10, CD19, CD22, CD34, CD45, CD123)*

Test adı: Lenfoma-lösemi paneli ALL remision (CD10, CD19, CD22, CD34, CD45, CD123)*
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 27270

Lenfosit Alt grupları (8 monoklolan antikor) *

Test adı: Lenfosit Alt grupları (8 monoklolan antikor) *
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 26872

LEPTİN *

Test adı: LEPTİN *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26351

Leptospiroz İgG *

Test adı: Leptospiroz İgG *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 27233

Leptospiroz İgM *

Test adı: Leptospiroz İgM *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 27234

Levetiracetam (Keppra) (İlaç düzeyi HPLC) *

Test adı: Levetiracetam (Keppra) (İlaç düzeyi HPLC) *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26328

Leykosit formulu (periferik yayma)

Test adı: Leykosit formulu (periferik yayma)
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 17190

LH (Lüteinləşdirici Hormon)

Test adı: LH (Lüteinləşdirici Hormon)
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 17280

LHON mutasyon analizi (Leber herediter optk neyropati)*

Test adı: LHON mutasyon analizi (Leber herediter optk neyropati)*
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 27292

LHON-Mt DNA (Leber herediter optk neyropati)*

Test adı: LHON-Mt DNA (Leber herediter optk neyropati)*
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 27293

Limbik Ensefalit Paneli (BOS)*

Test adı: Limbik Ensefalit Paneli (BOS)*
Nümunə növü: BOM
Nümunə kodu: 27419

Limbik Ensefalit paneli (Serum)*

Test adı: Limbik Ensefalit paneli (Serum)*
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 27420

Limfa düyünü biopsiyası*

Test adı: Limfa düyünü biopsiyası*
Nümunə növü: Biopsi
Nümunə kodu: 26400

Lipaza

Test adı: Lipaza
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 16154

Lipaza (mayedə)

Test adı: Lipaza (mayedə)
Nümunə növü: Plevral maye Serum
Nümunə kodu: 27257

Lipid elektroforezi *

Test adı: Lipid elektroforezi *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 16155

Lipoprotein A *

Test adı: Lipoprotein A *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26378

Lipoprotein associated phospholipase A2 (Lp-PLA2) (İilişkili fosfolipaz) *

Test adı: Lipoprotein associated phospholipase A2 (Lp-PLA2) (İilişkili fosfolipaz) *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26880

Listeria Aglutinasyon Testi*

Test adı: Listeria Aglutinasyon Testi*
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26377

Listeria monocytogenes IgG

Test adı: Listeria monocytogenes IgG
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26498

Listeria monocytogenes PZR

Test adı: Listeria monocytogenes PZR
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 26132

Litium (qanda) *

Test adı: Litium (qanda) *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 25020

Liver Panel (Anti-LC1, SLA, LKM1, M2) *

Test adı: Liver Panel (Anti-LC1, SLA, LKM1, M2) *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 27215

Lizozim *

Test adı: Lizozim *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26882

Lizozomal enzimler ( Panel ) Asit beta Galaktosidaz Aril sülfataz A Beta Heksozaminidaz A β-Heksozaminidaz A-B β-Glukoserebrosidaz*

Test adı: Lizozomal enzimler ( Panel ) Asit beta Galaktosidaz Aril sülfataz A Beta Heksozaminidaz A β-Heksozaminidaz A-B β-Glukoserebrosidaz*
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 26524

Lupus Antikoagülan Doğrulama (Hegzagonal Fosfolipid) *

Test adı: Lupus Antikoagülan Doğrulama (Hegzagonal Fosfolipid) *
Nümunə növü: Sitratlı Plazma
Nümunə kodu: 25397

Lupus Antikoagülan Tarama (LA-DVV) *

Test adı: Lupus Antikoagülan Tarama (LA-DVV) *
Nümunə növü: Sitratlı Plazma
Nümunə kodu: 26273

Lupus antikoaqulyant

Test adı: Lupus antikoaqulyant
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26274
© 2022 Sunlab | Bütün hüquqlar qorunur