ANA SƏHİFƏ
HAQQIMIZDA
TESTLƏR
ƏLAQƏ
Ana səhifə / Testlər

Testlər

PAİ (plazminojen aktivatör inhibitör) *

Test adı: PAİ (plazminojen aktivatör inhibitör) *
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 26465

p-ANCA (Anti-MPO) Elisa *

Test adı: p-ANCA (Anti-MPO) Elisa *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 27392

p-ANCA (Anti-MPO) İFA *

Test adı: p-ANCA (Anti-MPO) İFA *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 25350

Pankreatik amilaz (qanda)

Test adı: Pankreatik amilaz (qanda)
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 19588

PAP yaxma

Test adı: PAP yaxma
Nümunə növü: Sıyrıntı
Nümunə kodu: 24966

PAP yaxma *

Test adı: PAP yaxma *
Nümunə növü: Sıyrıntı
Nümunə kodu: 26345

PAPP-A

Test adı: PAPP-A
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26542

Paraneoplastik panel (Serum) *

Test adı: Paraneoplastik panel (Serum) *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26245

Parvovirus B19 - DNT *

Test adı: Parvovirus B19 - DNT *
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 16354

Parvovirus B19, anti-B19 İgG *

Test adı: Parvovirus B19, anti-B19 İgG *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 25418

Parvovirus B19, anti-B19 İgM *

Test adı: Parvovirus B19, anti-B19 İgM *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 25419

PCR 5li paket (Chlam,Myc Hom,Myc Gen,Urep ureal.,parv)sıyrıntıda

Test adı: PCR 5li paket (Chlam,Myc Hom,Myc Gen,Urep ureal.,parv)sıyrıntıda
Nümunə növü: Sıyrıntı
Nümunə kodu: 26338

PCR 5li paket (Chlam,Myc Hom,Myc Gen,Urep ureal.parv) sidikdə

Test adı: PCR 5li paket (Chlam,Myc Hom,Myc Gen,Urep ureal.parv) sidikdə
Nümunə növü: Sidik
Nümunə kodu: 26337

PCR 5li paket (Chlam,Myc Hom,Myc Gen,Urep ureal.parv) spermada

Test adı: PCR 5li paket (Chlam,Myc Hom,Myc Gen,Urep ureal.parv) spermada
Nümunə növü: Sperma
Nümunə kodu: 26336

PCR 8li paket sıyrıntı

Test adı: PCR 8li paket sıyrıntı
Nümunə növü: Sıyrıntı
Nümunə kodu: 26404

PCR 8li paket sidikdə

Test adı: PCR 8li paket sidikdə
Nümunə növü: Sidik
Nümunə kodu: 27191

PCR 8li paket spermada

Test adı: PCR 8li paket spermada
Nümunə növü: Sperma
Nümunə kodu: 27348

PDGFRA DNA analizi - ekzon 12, 18 ve 19 Gastrointestinal Tümörler (GIST)*

Test adı: PDGFRA DNA analizi - ekzon 12, 18 ve 19 Gastrointestinal Tümörler (GIST)*
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 27040

PDGFRB DNA analizi - ekzon 18 ve 19*

Test adı: PDGFRB DNA analizi - ekzon 18 ve 19*
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 26923

Piruvat kinaza *

Test adı: Piruvat kinaza *
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 26209

PLAP (Plasental Alkalen Fosfataz)*

Test adı: PLAP (Plasental Alkalen Fosfataz)*
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 27317

Plasmodium (malariya)

Test adı: Plasmodium (malariya)
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 26303

Plazma Renin Aktivitesi (PRA) *

Test adı: Plazma Renin Aktivitesi (PRA) *
Nümunə növü: Plazma
Nümunə kodu: 25281

Plazminojen *

Test adı: Plazminojen *
Nümunə növü: Sitratlı Plazma
Nümunə kodu: 26464

Plevral maye kültürü identifikasiya və antibioqram

Test adı: Plevral maye kültürü identifikasiya və antibioqram
Nümunə növü: Plevral maye Urin
Nümunə kodu: 26128

Plevral mayenin biokimyəvi müayinəsi

Test adı: Plevral mayenin biokimyəvi müayinəsi
Nümunə növü: Maye
Nümunə kodu: 27203

Plevral mayenin ümumi analizi

Test adı: Plevral mayenin ümumi analizi
Nümunə növü: Plevral maye Serum,Pl
Nümunə kodu: 16166

Poliovirus antikoru*

Test adı: Poliovirus antikoru*
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26842

Polyoma BKV-Virüs DNA (İdrar)*

Test adı: Polyoma BKV-Virüs DNA (İdrar)*
Nümunə növü: Sidik
Nümunə kodu: 26457

Polyoma BKV-Virüs DNA *

Test adı: Polyoma BKV-Virüs DNA *
Nümunə növü: Plazma
Nümunə kodu: 26456

Porfirin (24 saatlik idrar) *

Test adı: Porfirin (24 saatlik idrar) *
Nümunə növü: 24 saatlıq sidik
Nümunə kodu: 27229

Porfobilinojen (24 saatlik idrar) *

Test adı: Porfobilinojen (24 saatlik idrar) *
Nümunə növü: 24 saatlıq sidik
Nümunə kodu: 26061

PRA Tarama və Tanımlama*

Test adı: PRA Tarama və Tanımlama*
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 27158

Prealbumin *

Test adı: Prealbumin *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 25454

Pregabalin*

Test adı: Pregabalin*
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 27350

Primidon (Mysolin) (İlaç düzeyi HPLC) *

Test adı: Primidon (Mysolin) (İlaç düzeyi HPLC) *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26815

Pristanik asit*

Test adı: Pristanik asit*
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26811

Pro-BNP (Brain Natriüretik Peptide) *

Test adı: Pro-BNP (Brain Natriüretik Peptide) *
Nümunə növü: Plazma
Nümunə kodu: 26240

Procollagen III-Peptide *

Test adı: Procollagen III-Peptide *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26805

Progesteron (PRG)

Test adı: Progesteron (PRG)
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 17276

Proinsulin *

Test adı: Proinsulin *
Nümunə növü: Plazma
Nümunə kodu: 26355

Prokalsitonin

Test adı: Prokalsitonin
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26432

Prolaktin (PRL)

Test adı: Prolaktin (PRL)
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 17277

Prolaktin POOL (0",20",40",60")

Test adı: Prolaktin POOL (0",20",40",60")
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26473

Prostat şirəsinin kültürü identifikasiya və antibioqram

Test adı: Prostat şirəsinin kültürü identifikasiya və antibioqram
Nümunə növü: Şirə
Nümunə kodu: 16702

Prostat şirəsinin ümumi analizi

Test adı: Prostat şirəsinin ümumi analizi
Nümunə növü: Şirə
Nümunə kodu: 24999

Prostatik Asit Fosfataz (PAP) *

Test adı: Prostatik Asit Fosfataz (PAP) *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26803

Protein C aktivitesi *

Test adı: Protein C aktivitesi *
Nümunə növü: Sitratlı Plazma
Nümunə kodu: 26116

Protein C antigeni *

Test adı: Protein C antigeni *
Nümunə növü: Sitratlı Plazma
Nümunə kodu: 26117

Protein elektroforezi (24 saatlik idrar) *

Test adı: Protein elektroforezi (24 saatlik idrar) *
Nümunə növü: 24 saatlıq sidik
Nümunə kodu: 16169

Protein elektroforezi (serum) *

Test adı: Protein elektroforezi (serum) *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26512

Protein S 100 *

Test adı: Protein S 100 *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 27190

Protein S aktivitesi *

Test adı: Protein S aktivitesi *
Nümunə növü: Sitratlı Plazma
Nümunə kodu: 26118

Protein S antigen *

Test adı: Protein S antigen *
Nümunə növü: Sitratlı Plazma
Nümunə kodu: 26119

Protein Total (BOM)

Test adı: Protein Total (BOM)
Nümunə növü: BOM
Nümunə kodu: 25310

Protein Total (qanda)

Test adı: Protein Total (qanda)
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 16168

Protein Total (mayedə)

Test adı: Protein Total (mayedə)
Nümunə növü: Maye
Nümunə kodu: 27256

Protein Total (sidik)

Test adı: Protein Total (sidik)
Nümunə növü: Sidik
Nümunə kodu: 16167

Protein Total (sutkalıq sidik)

Test adı: Protein Total (sutkalıq sidik)
Nümunə növü: 24 saatlıq sidik
Nümunə kodu: 26535

Protrombin (PTZ + İNR + protrombin indeksi)

Test adı: Protrombin (PTZ + İNR + protrombin indeksi)
Nümunə növü: Plazma
Nümunə kodu: 17194

Protrombin Gen Mutasyon Analizi*

Test adı: Protrombin Gen Mutasyon Analizi*
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 16375

PRP

Test adı: PRP
Nümunə növü: Plazma
Nümunə kodu: 26188

PSA-sərbəst (prostat spesifik antigen)

Test adı: PSA-sərbəst (prostat spesifik antigen)
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 17278

PSA-ümumi (prostat spesifik antigen)

Test adı: PSA-ümumi (prostat spesifik antigen)
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 17279

Pseudokolinesteraz Serumda *

Test adı: Pseudokolinesteraz Serumda *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26248

PTH (paratireoid hormon)

Test adı: PTH (paratireoid hormon)
Nümunə növü: Plazma
Nümunə kodu: 19552

PTH yıkama sıvısında

Test adı: PTH yıkama sıvısında
Nümunə növü: Maye
Nümunə kodu: 26325
© 2022 Sunlab | Bütün hüquqlar qorunur