ANA SƏHİFƏ
HAQQIMIZDA
TESTLƏR
ƏLAQƏ
Ana səhifə / Testlər

Testlər

Faktor I (fibrinogen)

Test adı: Faktor I (fibrinogen)
Nümunə növü: Plazma
Nümunə kodu: 17177

Faktör X (Stuart Faktör) *

Test adı: Faktör X (Stuart Faktör) *
Nümunə növü: Sitratlı Plazma
Nümunə kodu: 25412

Faktör XI *

Test adı: Faktör XI *
Nümunə növü: Sitratlı Plazma
Nümunə kodu: 26211

Faktör XII (Hageman Faktörü) *

Test adı: Faktör XII (Hageman Faktörü) *
Nümunə növü: Sitratlı Plazma
Nümunə kodu: 17182

Faktör XIII Tarama (fibrin stabilizan faktör) *

Test adı: Faktör XIII Tarama (fibrin stabilizan faktör) *
Nümunə növü: Sitratlı Plazma
Nümunə kodu: 25566

Faktör IX (PTC ve ya christmas)*

Test adı: Faktör IX (PTC ve ya christmas)*
Nümunə növü: Sitratlı Plazma
Nümunə kodu: 17179

Faktör IX İnhibitörü *

Test adı: Faktör IX İnhibitörü *
Nümunə növü: Sitratlı Plazma
Nümunə kodu: 25411

Faktör II (protrombin) *

Test adı: Faktör II (protrombin) *
Nümunə növü: Sitratlı Plazma
Nümunə kodu: 17178

Faktör V (proakselerin, labil faktör) *

Test adı: Faktör V (proakselerin, labil faktör) *
Nümunə növü: Sitratlı Plazma
Nümunə kodu: 17180

Faktör V leiden mutasyon analizi - G1691A*

Test adı: Faktör V leiden mutasyon analizi - G1691A*
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 26115

Faktör VII Prokonvertin *

Test adı: Faktör VII Prokonvertin *
Nümunə növü: Sitratlı Plazma
Nümunə kodu: 26222

Faktör VIII *

Test adı: Faktör VIII *
Nümunə növü: Sitratlı Plazma
Nümunə kodu: 26764

Faktör VIII İnhibitörü *

Test adı: Faktör VIII İnhibitörü *
Nümunə növü: Sitratlı Plazma
Nümunə kodu: 26350

Fekal (Pankreatik) Elastaz *

Test adı: Fekal (Pankreatik) Elastaz *
Nümunə növü: Nəcis
Nümunə kodu: 26249

Fenilalanin (Kantitatif) *

Test adı: Fenilalanin (Kantitatif) *
Nümunə növü: Plazma
Nümunə kodu: 17142

Fenitoin (İlaç düzeyi) *

Test adı: Fenitoin (İlaç düzeyi) *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26365

Fenobarbital (Luminal) (İlaç düzeyi) *

Test adı: Fenobarbital (Luminal) (İlaç düzeyi) *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 16134

Ferritin

Test adı: Ferritin
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 17289

FISH analizi - 11q22.3 (ATM) Kronik Lenfositik Lösemi (KLL) Yeniden düzenlenme ve translokasyon*

Test adı: FISH analizi - 11q22.3 (ATM) Kronik Lenfositik Lösemi (KLL) Yeniden düzenlenme ve translokasyon*
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 26909

FISH analizi - 13q14.3 (D13S319) Kronik Lenfositik Lösemi (KLL) Multiple Myelom (MM) 13q14.3 gen bölgesinde delesyon*

Test adı: FISH analizi - 13q14.3 (D13S319) Kronik Lenfositik Lösemi (KLL) Multiple Myelom (MM) 13q14.3 gen bölgesinde delesyon*
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 26912

FISH analizi - 13q34 (LAMP1) Kronik Lenfositik Lösemi (KLL) Yeniden düzenlenme ve translokasyon*

Test adı: FISH analizi - 13q34 (LAMP1) Kronik Lenfositik Lösemi (KLL) Yeniden düzenlenme ve translokasyon*
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 26915

FISH analizi - 17p13.1 (p53) Kronik Lenfositik Lösemi (KLL) Multiple Myelom (MM) Non-Hodgkin Lenfoma (NHL) Glioma P53 geninde delesyon*

Test adı: FISH analizi - 17p13.1 (p53) Kronik Lenfositik Lösemi (KLL) Multiple Myelom (MM) Non-Hodgkin Lenfoma (NHL) Glioma P53 geninde delesyon*
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 26916

FISH analizi - 20q13 (AURKA) Meme kanseri Kolon kanseri Beyin tümörü Mesane kanseri Baş-boyun kanserleri Endometrium kanseri*

Test adı: FISH analizi - 20q13 (AURKA) Meme kanseri Kolon kanseri Beyin tümörü Mesane kanseri Baş-boyun kanserleri Endometrium kanseri*
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 26917

FISH analizi - 5/5q- (EGR1) Akut Myeloid Lösemi (AML) Myelodisplastik Sendromlar (MDS) 5q31 veya kromozom 5 anöploidisi*

Test adı: FISH analizi - 5/5q- (EGR1) Akut Myeloid Lösemi (AML) Myelodisplastik Sendromlar (MDS) 5q31 veya kromozom 5 anöploidisi*
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 26922

FISH analizi - 7/7q- (7q31) Akut Myeloid Lösemi (AML) Myelodisplastik Sendromlar (MDS) 7q31 veya kromozom 7 anöploidisi*

Test adı: FISH analizi - 7/7q- (7q31) Akut Myeloid Lösemi (AML) Myelodisplastik Sendromlar (MDS) 7q31 veya kromozom 7 anöploidisi*
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 26926

FISH analizi - 8q24 (C-myc) [t(2;8), t(8;22), t(8;14)] Meme Kanseri Akciğer Kanseri Özeafus Kanseri Barret Özefagus 8q24 amplifikasyonu*

Test adı: FISH analizi - 8q24 (C-myc) [t(2;8), t(8;22), t(8;14)] Meme Kanseri Akciğer Kanseri Özeafus Kanseri Barret Özefagus 8q24 amplifikasyonu*
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 26928

FISH Analizi - EML4/ALK*

Test adı: FISH Analizi - EML4/ALK*
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 26939

FISH analizi - FIP1L1/PDGFRA (4q12) Kronik Myeloid Lösemi (KML) Hipereozinofilik Sendrom (HES) Kronik Eozinofilik Lösemi (KEL) Translokasyonlar*

Test adı: FISH analizi - FIP1L1/PDGFRA (4q12) Kronik Myeloid Lösemi (KML) Hipereozinofilik Sendrom (HES) Kronik Eozinofilik Lösemi (KEL) Translokasyonlar*
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 26919

FISH analizi - Her2/neu (17q11.2-12) Meme Kanseri Mide Kanseri c-erbB2 amplifikasyonu ve delesyonu*

Test adı: FISH analizi - Her2/neu (17q11.2-12) Meme Kanseri Mide Kanseri c-erbB2 amplifikasyonu ve delesyonu*
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 26956

FISH analizi - t(?;11q23) (MLL) [t(4;11), t(9;11), t(11;19)] Akut Lenfositik Lösemi (ALL) Akut Myeloid Lösemi (AML) 11q23 yeniden düzenlenme ve translokasyoları*

Test adı: FISH analizi - t(?;11q23) (MLL) [t(4;11), t(9;11), t(11;19)] Akut Lenfositik Lösemi (ALL) Akut Myeloid Lösemi (AML) 11q23 yeniden düzenlenme ve translokasyoları*
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 26910

FISH analizi - t(16;16) ve inv(16) (CBFB) Akut Myeloid Lösemi (AML) Eozinofilik Sendromlar 16p13 ile 16q22 arasında translokasyon ve inversiyon*

Test adı: FISH analizi - t(16;16) ve inv(16) (CBFB) Akut Myeloid Lösemi (AML) Eozinofilik Sendromlar 16p13 ile 16q22 arasında translokasyon ve inversiyon*
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 26968

Fibronectin *

Test adı: Fibronectin *
Nümunə növü: Sitratlı Plazma
Nümunə kodu: 26772

Filariasis antikor tarama testi*

Test adı: Filariasis antikor tarama testi*
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 27416

Fitanik asit analizi (GC/MS) *

Test adı: Fitanik asit analizi (GC/MS) *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 26318

FLT3 - ITD ve D835 Akut Myeloid Lösemi (AML)*

Test adı: FLT3 - ITD ve D835 Akut Myeloid Lösemi (AML)*
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 26946

FMF Familial Akdeniz Ateşi (FMF ekzon 2,3,5,10) Mutasyon Analizi *

Test adı: FMF Familial Akdeniz Ateşi (FMF ekzon 2,3,5,10) Mutasyon Analizi *
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 26057

FMF Familial Akdeniz Ateşi (FMF ekzon tüm gen) Mutasyon Analizi *

Test adı: FMF Familial Akdeniz Ateşi (FMF ekzon tüm gen) Mutasyon Analizi *
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 27332

Fol turşusu (Vitamin B9)

Test adı: Fol turşusu (Vitamin B9)
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 17290

Fosfor P (qan)

Test adı: Fosfor P (qan)
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 16135

Fosfor P (spot sidik)

Test adı: Fosfor P (spot sidik)
Nümunə növü: Sidik
Nümunə kodu: 16136

Fosfor P (sutkalıq sidik)

Test adı: Fosfor P (sutkalıq sidik)
Nümunə növü: 24 saatlıq sidik
Nümunə kodu: 26407

Frajil X - FMR1 (CGG tekrarı)*

Test adı: Frajil X - FMR1 (CGG tekrarı)*
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 26947

Fruktozamin *

Test adı: Fruktozamin *
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 16172

FSH (Follikul Stimullaşdırıcı Hormon)

Test adı: FSH (Follikul Stimullaşdırıcı Hormon)
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 17282

FSHB mutasyon Analizi – -211G>T*

Test adı: FSHB mutasyon Analizi – -211G>T*
Nümunə növü: Tam qan
Nümunə kodu: 26948

FT3 (sərbəst T3)

Test adı: FT3 (sərbəst T3)
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 17283

FT4 (sərbəst T4)

Test adı: FT4 (sərbəst T4)
Nümunə növü: Serum
Nümunə kodu: 17284

Furunkul kültürü identifikasiya və antibioqram

Test adı: Furunkul kültürü identifikasiya və antibioqram
Nümunə növü: Sıyrıntı
Nümunə kodu: 16688
© 2022 Sunlab | Bütün hüquqlar qorunur